Her er du:Forsiden/Aktuelt

Aktuelt

I Telemark står kampen om avrusningsplassene

Beslutningen til Helse Sør-Øst om å redusere antall avrusningsplasser i regionen er uforståelig. Borgestadklinikken opplever stor støtte og politisk engasjement, når vi nå kjemper for å beholde avrusningsplassene.

Av Hilde Evensen Holm|16. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

Sykehuslege med åpent brev om avrusningstilbudet

Borgestadklinikken og Sykehuset Telemark burde ha et avrusningstilbud med minst 10 plasser hver for å sørge for et tilstrekkelig antall plasser, og man bør sørge for et tett samarbeid for å kunne styrke fagligheten og for å komplettere hverandre. Jeg er sterkt bekymret for situasjonen, når avrusningskapasiteten nå svekkes. Det skriver tillitsvalgt lege Cecilie Kragelund Aas, i et åpent brev til sykehusdirektøren, publisert i avisa Varden.

Av Hilde Evensen Holm|15. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

En trist dag for Blå Kors Borgestadklinikken

De ansatte og ledelse ved Blå Kors Borgestadklinikken er sterkt preget av nyheten om at to av avdelingene ikke får fortsette etter at anbudskonkurransen er avgjort. Bragernes og Loland mister begge sine kontrakter. Det betyr nedleggelse av behandlingsplasser og tap av arbeidsplasser.

Av Hilde Evensen Holm|12. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

Blå Kors Borgestadklinikken må kutte i behandlingstilbudet

Etter anbudsrunden i Helse Sør Øst RHF der Blå Kors Borgestadklinikken har vært en av flere deltakere, er det klart at to av fire avdelinger i Borgestadklinikken legges ned. Det gjelder avdeling Bragernes i Drammen og avdeling Loland i Vennesla, som har vært drevet som rusinstitusjoner sammenhengende i henholdsvis 41 og 70 år.

Av Hilde Evensen Holm|12. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

Gode erfaringer med systematisk brukerevaluering

Dette verktøyet er veldig kjekt fordi jeg så tydelig ser progresjonen på mitt edruskapsprosjekt! Det sier en av pasientene i poliklinikken om tilbakemeldingsverktøyet PCOMS som er tatt i bruk ved Borgestadklinikkens avdeling i Skien.

Av Hilde Evensen Holm|3. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

En dag som formidler håp

"Denne dagen skal handle om at det nytter! At det går an å komme ut av rusen og få et bra liv." Tommy Sjåfjell fra A-larm, Marius Sjømæling fra Barn av rusmisbrukere (BAR), Renate og Cecilie som begge har egenerfaring med rusavhengighet, møter pasienter og ansatte fra Borgestadklinikken til temadagen «Min Plan- mitt liv-mitt prosjekt».

Av Hilde Evensen Holm|19. desember 2017|Kategori: Aktuelt|

Økt fokus på tiden etter behandling

Pasientene gav tilbakemeldinger om at det ble snakket for lite om tiden etter behandling. Det tok enhetsleder Vegard Moen og medarbeiderne hans i Borgestadklinikkens behandlingsenhet i Skien på alvor, og nå skal pasientene i «ut-gruppe» hver uke de siste 8 ukene av behandlingen.

Av Hilde Evensen Holm|14. november 2017|Kategori: Aktuelt|

Raushet og respekt viktig i møte med rusavhengige gravide

De siste 18 årene har jordmor Sylvi Hevrøy jobbet med de gravide kvinnene på Borgestadklinikken. Nå går hun av med pensjon 70 år gammel og har hatt sin siste ordinære arbeidsdag hos oss. Sylvi har hatt et stort hjerte for pasientene. Jeg kunne ikke hatt denne jobben om jeg ikke klarer å dele smerten kvinnen bærer på. Det hjelper å dele. Det blir lettere da, sier Sylvi.

Av Hilde Evensen Holm|4. juli 2017|Kategori: Aktuelt|

Det blir endringer i anbudet på rusbehandling

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte med Helse Sør-Øst bestemt at det skal ut et tilleggsanbud på kjøp av 4-6 plasser for gravide på tvang ( § 10-3). Det er vi glad for! Det går også fram av protokoll fra møtet at avrusnings- og utredningskapasitet i regionen skal opprettholdes.

Av Hilde Evensen Holm|9. juni 2017|Kategori: Aktuelt|

Barnet & Rusen 2017, 26.-28.september i Sandefjord

Vi inviterer til konferansen Barnet&Rusen 2017! Vi mener dette er årets viktigste møteplass for deg som jobber med tematikken rus i svangerskap og småbarnstid. Les mer om årets program her.

Av Hilde Evensen Holm|20. april 2017|Kategori: Aktuelt|