Velkommen til Barnet&Rusen 2017, 26.- 28.september ( tirsdag til torsdag) i Sandefjord.

Dette er årets viktigste møteplass for deg som jobber med rusrelatert problematikk i graviditet og småbarnstid.

Det er Borgestadklinikken og KoRus – Sør som er arrangører. Vi oppfordrer deg til å melde deg på så snart som mulig da konferansen erfaringsmessig blir fylt opp allerede før sommeren.

All informasjon om konferansen og programmet vil dere finne her:

Barnet & Rusen 2017