Borgestadklinikken, avdeling Borgestad har mer enn 50 behandlingsplasser fordelt på flere enheter:
  • Avrusningsenhet
  • Utredningsenhet
  • Familieenhet
  • Skjermet Enhet for gravide

Det er også laboratorium her.

Vi holder til på Borgestad mellom Skien og Porsgrunn.