Kontakt ledelse

Ellen Sofie Øvrum
Adm dir.
ellen.sofie.ovrum@borgestadklinikken.no0047 416 55 566
Siri Karine Svenkerud
Administrasjonssjef
siri.svenkerud@borgestadklinikken.no0047 913 72 807
Guro Brekke
Fagsjef
guro.brekke@borgestadklinikken.no0047 948 87 438
Yngvar Thorjussen
Avdelingsoverlege
yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no0047 934 22 556
Lars Fredriksen
Seksjonsleder Avrusningsenhet/Utredningsenhet, Borgestad
lars.fredriksen@borgestadklinikken.no0047 979 52 700
Liv Siljan
Seksjonsleder Skjermet Enhet/Familieenhet, Borgestad
liv.siljan@borgestadklinikken.no0047 400 07 612
Hilde Marianne Kristoffersen
Seksjonsleder Behandlingsenhet/Poliklinikk, Skien
hilde.marianne.kristoffersen@borgestadklinikken.no0047 918 06 549
Ragnhild Myrholt
Seksjonsleder Bragernes
ragnhild.myrholt@borgestadklinikken.no0047 995 60 335
Frode Dunsæd
Seksjonsleder Loland
frode.dunsaed@borgestadklinikken.no0047 941 33 479

Kontakt fagstab

Ingjerd Meen Lorvik
Pykologspesialist
ingerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no0047 915 71 822
Tove Mathisen
Psykologspesialist
tove.mathisen0047 35 90 47 24
Sol Jølberg
Psykologspesialist
sol.jolberg@borgestadklinikken.no0047 35 50 52 19

Postadresse

Blå Kors Borgestadklinikken
Postboks 1, Sentrum
3701 Skien

Pressebilder

Last ned bildene her: https://www.skyfish.com/p/borgestadklinikken

Sentralbord: 35 90 47 00
info@borgestadklinikken.no

Har du spørsmål om behandlingstilbudene våre, om henvisning eller ventetid?
Ta kontakt med Inntakskontoret som gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner.

Dette er en telefontjeneste som er åpent kl 10 00 – 11.30 og fra kl 12.30 – 14.00 alle hverdager.

Inntakskontoret: 35 90 47 80

Mediekontakt

Hilde Evensen Holm
Kommunikasjonsansvarlig
hilde.evensen.holm@borgestadklinikken.no0047 47826037