Blå Kors Borgestadklinikken er en spesialisthelsevirksomhet for rus- og avhengighetsproblematikk med to avdelinger i Skien, en avdeling på Bragernes i Drammen og på Loland ved Vennesla.

Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsvirksomhet for mennesker med rus – og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Administrasjonen er lokalisert til Skien.

Borgestadklinikken avdeling Loland har mye erfaring og kompetanse i forhold til behandlingstilbud for de yngste rusmiddelmisbrukerne, og tilbyr langtidsbehandling med mye aktiviteter.

Borgestadklinikken avdeling Skien og avdeling Borgestad har spesialkompetanse på behandling av familier med små barn og gravide. Her er også en stor avrusningsenhet og en utredningsenhet. Vi tilbyr behandling til pasienter med ulik type rusmisbruk/avhengighetsproblematikk, inkludert spilleavhengighet. Vi har også behandlingstilbud til pårørende.

Borgestadklinikken avdeling Bragernes har kjønnsdelte tilbud til alkoholavhengige og medikamentavhengige kvinner og menn. Også her behandles pårørende og spilleavhengige.

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Vår eier er Blå Kors.

Kompetansesenter rus-region sør (KoRus – Sør) eies av Borgestadklinikken. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å vite mer om kurs og opplæringstilbud fra kompetansesenteret; gå til www.korus-sor.no

Her finner  du mye fagrelatert innhold, som for eksempel om rusrelaterte fosterskader ( FAS og FASD), Motiverende Intervju ( MI), Ungdata, Jentesnakk, Kjærlighet og Grenser og Barn i Rusfamilier)

Behandlingssteder

Avdeling Skien
Avdeling Borgestad
Avdeling Bragernes
Avdeling Loland
Dokumenter