Her er du:Forsiden/Om Borgestadklinikken

Om Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling i spesialisthelsetjenesten for rus- og avhengighetsproblemer. Vi har med to avdelinger i Skien,Telemark.

foto av avdeling Borgestad

Avdeling Borgestad

Borgestadklinikken tilbyr rus-og avhengighetsbehandling. Vi har to avdelinger i Skien med til sammen 57 døgnplasser, og vi driver poliklinisk virksomhet.

Vi har spesialkompetanse på behandling av familier med små barn og gravide med rusproblemer. Vår behandlingsenhet tilbyr behandling til pasienter med ulik type rusmisbruk/avhengighetsproblematikk, inkludert spilleavhengighet, vi har egne behandlingstilbud for pårørende til rusavhengige / spillavhengige og sommeren 2018 åpner enhet for rus og psykisk lidelse ( ROP-TSB).

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Vår eier er Blå Kors. Borgestadklinikken inngår i divisjon behandling sammen med behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Alle tilbyr rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Kompetansesenter rus-region sør (KoRus – Sør) eies av Borgestadklinikken. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å vite mer om kurs og opplæringstilbud fra kompetansesenteret; gå til www.korus-sor.no

Her finner  du mye fagrelatert innhold, som for eksempel om rusrelaterte fosterskader ( FAS og FASD), Motiverende Intervju ( MI), Ungdata, den forebyggende metoden «Jentesnakk», skole- og familieprogrammet «Kjærlighet og Grenser» og kommuneprogrammet «Barn i Rusfamilier».

Behandlingssteder

Avdeling Skien
Avdeling Borgestad

Sosiale medier

Dokumenter