Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rus/avhengighetsrelaterte lidelser.

Vi har også egne behandlingstilbud for pårørende knyttet til poliklinikken.

Avdeling Skien

  • Behandlingsenheten
  • Poliklinikk
  • Aktivitetsavdeling

I samme bygg finner du blant annet administrasjon, inntakskontoret, klinikkens hovedkjøkken og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør).