Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rus/avhengighetsrelaterte lidelser.

Vi har også egne behandlingstilbud for pårørende knyttet til poliklinikken.

Avdeling Skien

  • Behandlingsenheten
  • Poliklinikk
  • Aktivitetsavdeling