Hvem kan få hjelp hos oss?

Vi gir behandlingstilbud til voksne kvinner og menn over 18 år som har rusmiddelproblemer. Behandlingstiden er inntil 6 måneder.

Det er 19 plasser her. Alle får eget rom med bad. Vi holder til sentralt i Skien.

Behandlingen

Som ledd i behandlingen tilbyr vi :

 • Gruppeterapi
 • Undervisning
 • Individuelle samtaler
 • Oppfølging fra lege
 • Oppfølging fra samhandlingskonsulent
 • Miljøterapi
 • Familie/Par/Barnesamtaler
 • Fysisk trening og aktivitet

Vi legger vekt på samarbeid med NAV, fastlege og andre gjennom ansvarsgruppemøter m.m. For noen pasienter er det aktuelt med poliklinisk viderebehandlingsgruppe etter døgnoppholdet. Klinikken har også egen institusjonsprest som tilbyr samtaler.

Våre mål er

 • Å stimulere til økt grad av mestring, åpenhet og livsglede
 • Å bevisstgjøre om avhengighetens funksjon
 • Å ha fokus på avhengighet i et familie-og  generasjonsperspektiv
 • Å skape en relasjonell og sosial treningsarena

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:

Inntakskontoret: 35 90 47 80