Borgestadklinikken tilbyr behandling for mennesker med avhengighet og problemer knyttet til alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer.

Mer informasjon

Spiller du pengespill og dataspill på en måte som er problematisk for deg selv, ditt nettverk og dine pårørende?

Mer informasjon

Pårørende kan være en viktig ressurs for den rusmiddelavhengige, men pårørende kan også ha behov for hjelp og støtte for egen del.

Mer informasjon

Trenger du hjelp, råd eller veiledning?
Ring inntakskontoret: 35 90 47 80

Telefontid: mandag – fredag: 10.00-11.30 / 12.30-14.00.