Her er du:Forsiden/Aktuelt

Aktuelt

Hvordan henvise pasienter til rusbehandling?

Av |27. november 2018|Kategorier: Aktuelt|

Det er ruskonsulenter, fastleger og annen spesialisthelsetjeneste som i hovedsak sender henvisninger til oss. Alle pasienter som ønsker behandling for sin avhengighetslidelse i en av institusjonene innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) må henvises og det må vurderes av en vurderingsinstans om de har rett til helsehjelp/behandling.

Det totale tilbudet til rusavhengige i regionen er svekket

Av |5. februar 2018|Kategorier: Aktuelt|

Når fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF slår fast i leserinnlegg nylig at rustilbudet etter anbudskonkurransen ikke er svekket, kan det ikke stå uimotsagt. For mange av oss som arbeider i rusfeltet til daglig er konklusjonen en annen. Tilbudet til enkeltgrupper er styrket, men det er åpenbart at det totale rustilbudet i regionen er svekket, skriver fagsjef ved Blå Kors Borgestadklinikken. Guro Brekke

Sykehuslege med åpent brev om avrusningstilbudet

Av |15. januar 2018|Kategorier: Aktuelt|

Borgestadklinikken og Sykehuset Telemark burde ha et avrusningstilbud med minst 10 plasser hver for å sørge for et tilstrekkelig antall plasser, og man bør sørge for et tett samarbeid for å kunne styrke fagligheten og for å komplettere hverandre. Jeg er sterkt bekymret for situasjonen, når avrusningskapasiteten nå svekkes. Det skriver tillitsvalgt lege Cecilie Kragelund Aas, i et åpent brev til sykehusdirektøren, publisert i avisa Varden.