Her er du:Forsiden/Aktuelt

Aktuelt

Nytt behandlingstilbud for rus og psykisk lidelse åpner i sommer

1.juli 2018 starter vi opp ny enhet ved Blå Kors Borgestadklinikken. Vi er nå i ferd med å avvikle utredningsenheten og arbeidet med å planlegge vår nye enhet for pasienter med samtidig rus- og psykisk helse problemer (ROP) er i full gang.

Av Hilde Evensen Holm|20. april 2018|Kategori: Aktuelt|

Blå Kors Kompasset etableres i Skien

Unge i Telemark som har foreldre med rusproblemer får nå et lavterskelhjelpetilbud, når Blå Kors Kompasset etablerer seg i Skien til høsten.

Av Hilde Evensen Holm|22. mars 2018|Kategori: Aktuelt|

Det totale tilbudet til rusavhengige i regionen er svekket

Når fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF slår fast i leserinnlegg nylig at rustilbudet etter anbudskonkurransen ikke er svekket, kan det ikke stå uimotsagt. For mange av oss som arbeider i rusfeltet til daglig er konklusjonen en annen. Tilbudet til enkeltgrupper er styrket, men det er åpenbart at det totale rustilbudet i regionen er svekket, skriver fagsjef ved Blå Kors Borgestadklinikken. Guro Brekke

Av Hilde Evensen Holm|5. februar 2018|Kategori: Aktuelt|

I Telemark står kampen om avrusningsplassene

Beslutningen til Helse Sør-Øst om å redusere antall avrusningsplasser i regionen er uforståelig. Borgestadklinikken opplever stor støtte og politisk engasjement, når vi nå kjemper for å beholde avrusningsplassene.

Av Hilde Evensen Holm|16. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

Sykehuslege med åpent brev om avrusningstilbudet

Borgestadklinikken og Sykehuset Telemark burde ha et avrusningstilbud med minst 10 plasser hver for å sørge for et tilstrekkelig antall plasser, og man bør sørge for et tett samarbeid for å kunne styrke fagligheten og for å komplettere hverandre. Jeg er sterkt bekymret for situasjonen, når avrusningskapasiteten nå svekkes. Det skriver tillitsvalgt lege Cecilie Kragelund Aas, i et åpent brev til sykehusdirektøren, publisert i avisa Varden.

Av Hilde Evensen Holm|15. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

En trist dag for Blå Kors Borgestadklinikken

De ansatte og ledelse ved Blå Kors Borgestadklinikken er sterkt preget av nyheten om at to av avdelingene ikke får fortsette etter at anbudskonkurransen er avgjort. Bragernes og Loland mister begge sine kontrakter. Det betyr nedleggelse av behandlingsplasser og tap av arbeidsplasser.

Av Hilde Evensen Holm|12. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

Blå Kors Borgestadklinikken må kutte i behandlingstilbudet

Etter anbudsrunden i Helse Sør Øst RHF der Blå Kors Borgestadklinikken har vært en av flere deltakere, er det klart at to av fire avdelinger i Borgestadklinikken legges ned. Det gjelder avdeling Bragernes i Drammen og avdeling Loland i Vennesla, som har vært drevet som rusinstitusjoner sammenhengende i henholdsvis 41 og 70 år.

Av Hilde Evensen Holm|12. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

Gode erfaringer med systematisk brukerevaluering

Dette verktøyet er veldig kjekt fordi jeg så tydelig ser progresjonen på mitt edruskapsprosjekt! Det sier en av pasientene i poliklinikken om tilbakemeldingsverktøyet PCOMS som er tatt i bruk ved Borgestadklinikkens avdeling i Skien.

Av Hilde Evensen Holm|3. januar 2018|Kategori: Aktuelt|

En dag som formidler håp

"Denne dagen skal handle om at det nytter! At det går an å komme ut av rusen og få et bra liv." Tommy Sjåfjell fra A-larm, Marius Sjømæling fra Barn av rusmisbrukere (BAR), Renate og Cecilie som begge har egenerfaring med rusavhengighet, møter pasienter og ansatte fra Borgestadklinikken til temadagen «Min Plan- mitt liv-mitt prosjekt».

Av Hilde Evensen Holm|19. desember 2017|Kategori: Aktuelt|

Økt fokus på tiden etter behandling

Pasientene gav tilbakemeldinger om at det ble snakket for lite om tiden etter behandling. Det tok enhetsleder Vegard Moen og medarbeiderne hans i Borgestadklinikkens behandlingsenhet i Skien på alvor, og nå skal pasientene i «ut-gruppe» hver uke de siste 8 ukene av behandlingen.

Av Hilde Evensen Holm|14. november 2017|Kategori: Aktuelt|