fbpx

Ny undersøkelse viser en markant økning i antall personer som sliter med spillavhengighet.- Jeg er ikke overrasket over dette. Flere digitaliserte pengespill, økt tilgjengelighet kombinert med aggressiv reklame fører til at flere spiller og flere får problemer, sier psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik.

Ny undersøkelse viser en markant økning i antall personer som sliter med spillavhengighet.- Jeg er ikke overrasket over dette. Flere digitaliserte pengespill, økt tilgjengelighet kombinert med aggressiv reklame fører til at flere spiller og flere får problemer, sier psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik.

Meen Lorvik jobber med spillavhengige pasienter på Blå Kors Borgestadklinikken. Hun er også leder for Norsk Forening for Spillproblematikk, som blant annet jobber for et totalt reklameforbud for pengespill. Undersøkelsen fra Lotteri – og stiftelsestilsynet som ble offentligjort 19.mai viser blant annet at 55 000 nordmenn er problemspillere. Dette er en økning fra 34 000 problemspillere i sist undersøkelse gjort i 2015.Undersøkelsen viser også at antall spillere i gruppe for moderate risikospillere øker fra 88 000 i 2015 til 122 000 i 2019 og de som er lavrisikospillere, men likevel må passe på, har økt fra 293 000 til 347 00040. Vi regner videre med at fra 300 000 – 400 000 pårørende er belastet med nær persons pengespill.

-Vi vet at mange spiller fra mobilen, som de fleste mennesker nå alltid har med seg. Tilgjengeligheten øker, og det gir økte problemer. Jeg mener også at undersøkelsen støtter opp om et krav om totalt reklameforbud for all type pengespillreklame her i landet, sier Meen Lorvik. Hun sier videre at alvoret i situasjonen støtter opp om argumentet for å styrke enerettsmodellen som forbyr de utenlandske aktørene og etablere nye pengespill med tilhørende reklame i Norge. Vi har allerede for mange pengespill slik det er nå med Norsk Tippings- og Norsk Rikstotos spill, sier Ingjerd Meen Lorvik.

Pengespillavhengighet fører til store gjeldsproblemer for spillerne.

– Det er ikke uvanlig at pasientene nå har milliongjeld, en gjeld som selvfølgelig både rammer dem selv og ikke minst familiene, sier Ingjerd Meen Lorvik.

Borgestadklinikken har for tiden rundt 60 pengespillavhengige pasienter til behandling. – Vi har jevn pågang fra mennesker som trenger hjelp. Behandlingstilbudet vårt består av samtaler i poliklinikken alene, eller i en gruppe sammen med andre pengespillavhengige, sier Lorvik.

Behandling for pengespillavhengige har god prognose. Om en ønsker å ta alvorlig tak i problemet er det fullt mulig å komme ut av det. Jeg vil oppfordre de som sliter med dette om å ta kontakt, enten med Hjelpelinjen for spilleavhengige, brukerorganisasjonen Spilleavhengighet-Norge eller med fastlegen for å få en henvisning til behandling. Det nytter så absolutt å be om hjelp, sier Meen Lorvik.

Psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik

Les mer om behandlingstilbudet ved Blå Kors Borgestadklinikken.

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

tverrfaglig team på ROP enhet Borgestadklinikken