fbpx

Vi inviterer til konferansen Barnet&Rusen 2017! Vi mener dette er årets viktigste møteplass for deg som jobber med tematikken rus i svangerskap og småbarnstid. Les mer om årets program her.

Susan Hart er psykolog med spesialfelt innen barnepsykologi og psykoterapi. Hun er en anerkjent foredragsholder om hvordan barns følelsesmessige utvikling blir påvirket og kan skades av uforutsigbarhet, utrygghet og manglende stabilitet pga voksnes rusproblemer. Hart er opptatt av å forstå menneskers følelsesmessige, personlighetsmessige og sosiale utvikling, og hvordan vi mennesker balanserer og utvikler oss gjennom ressurser og sårbarhet. Hun skal også presentere programintervensjonene «Foreldre på alle strenge» og «Nussa».

Ivar Frønes, sosiolog, kommer til konferansen og vil snakke om kompetansesamfunnet, barndom og utenforskap. Han har nylig gitt ut boka «Moderne barndom», hvor han gir et riss av viktige betingelser knyttet til det å vokse opp i dagens samfunn. Gjennom oppdaterte analyser og gode eksempler tegner han et bilde av moderne barns verden, av familieutvikling, av mediene og den digitale barndom, av kjønnsrollemønster, kameratenes og nærmiljøets betydning, av levekår, barnevern og barn i risikoposisjoner.

Forandringsfabrikken kommer til årets konferanse. Her møter dere barn og unge med erfaring fra hjelpesystemene, de er «proffe». Gjennom påvirkningsarbeid, opplæring og prosjekter har de mål om et bedre barnevern, bedre psykisk helsetjenester og bedre skole. Møt Forandringsfabrikken på konferansens første dag!

Blant brukerstemmene i år er også Henrik og Julie Halby fra Danmark. I det sterke dokumentar-teateret «Ultimatum» møter vi de to. Det er 12 år siden Henrik Halby sluttet å ruse seg. Avhengigheten ødela han, familien og relasjonene til venner og kollegaer. Han hadde flere selvmordsforsøk bak seg da han fikk et brev fra datteren sin; « kjære far, du må forstå at jeg hater deg når du er full..» I Ultimatum står far og datter på scenen sammen for å fortelle sin historie. Stykket har fått meget god omtale i Danmark der det er satt opp en rekke steder.

«Når lyset knapt slipper inn» er tittelen på innlegget fra Ida Billehaug i organisasjonen Barn av Rusmisbrukere. Hun kommer til konferansen sammen med forskere fra Ahus og Vestre Viken for å fortelle om en kvalitativ studie hvor barn og unge som har en oppvokst med foreldres rusproblemer forteller anonymt til et chattetjeneste. Hva forteller de  når de kan snakke uten at foreldrenes samtykke er innhentet?

Møt Ida og forskerne Elin Kufås, Anne Faugli og Bente Weimand.

Paul Leer-Salvesen avslutter årets konferanse. Han har bakgrunn som fengselsprest, forfatter og voldsforsker. Han har en doktorgrad i kriminologi og rettsfilosofi og er professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han har skrevet skjønnlitteratur og faglitteratur og har vært spesielt opptatt av temaer som skyld, straff, tilgivelse og forsoning. Tittel på hans innlegg er ” Skyld, sorg og håp- om å leve med sår”.

Se programmet i sin helhetkonferansens nettside. Her er mange spennende navn og tema.

Velkommen som deltaker!

 

 

 

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search