fbpx

Etter anbudsrunden i Helse Sør Øst RHF der Blå Kors Borgestadklinikken har vært en av flere deltakere, er det klart at to av fire avdelinger i Borgestadklinikken legges ned. Det gjelder avdeling Bragernes i Drammen og avdeling Loland i Vennesla, som har vært drevet som rusinstitusjoner sammenhengende i henholdsvis 41 og 70 år.

— Dette er en svært trist dag for Blå Kors, våre ansatte og for rusbehandling i Norge. Et godt og sterkt kompetansemiljø på Blå Kors Borgestadklinikken blir nå mer enn halvert, sier Janka Holstad, direktør i Divisjon Behandling i Blå Kors.

 

— Vi har de siste årene hatt svært gode resultater. Det har vært fullt belegg og ventelister til våre behandlingstilbud. Gjennomføringsprosent for inneliggende pasienter var i gjennomsnitt 83 %, og gjennomføringsprosent for polikliniske pasienter var 89 %, sier Holstad.

 

— Vi vil nå gå igjennom resultatet av anbudsprosessen, og vurdere det nærmere. Og vi vil ha fokus på å sikre og ivareta på en best mulig måte våre pasienter som ikke vil få anledning til å fullføre sitt behandlingsløp. sier Holstad. Hun sier at de nå sammen med den stedlige ledelsen også vil informere og ta vare på de ansatte.

 

Kutter i tilbud

Divisjonsdirektør Janka Holstad, Blå Kors.

Janka Holstad sier hun er skuffet over at de 20 plassene ved avrusningsenhetene til Blå Kors Borgestadklinikken ikke blir videreført, til tross for at helseministeren innkalte til foretaksmøte for å sikre at kapasiteten ble opprettholdt (Protokoll fra foretaksmøte 9. juni 2017). 10 plasser blir imidlertid overført til Sykehuset Telemark, som skal opprette en avrusningsenhet.

Det eneste polikliniske tilbudet som videreføres er tilbudet vårt i Skien. Det vil si at man nær halverer det polikliniske tilbudet som har vært, da poliklinikken ved Bragernes legges ned, forteller Holstad.

Antall døgnplasser ved Borgestadklinikken er redusert fra 129 til 57. Totalt kjøper Helse Sør-Øst RHF i denne anskaffelsen 100 døgnplasser. Det vil si at andel av privat-ideelle behandlingsplasser reduseres med 29 plasser sammenlignet med det som er i dag.

For mer informasjon

Janka Holstad, direktør i Blå Kors divisjon behandling, tlf 48102170

Hilde Holm Evensen, kommunikasjonsrådgiver Blå Kors Borgestadklinikken (Skien) tlf 47826037

Sten Magne Berglund, kommunikasjonssjef (Oslo) tlf 90730790

 

Fakta: Blå Kors Borgestadklinikken

  • Blå Kors Borgestadklinikken sa opp den løpende avtalen med Helse Sør Øst RHF i 2015, fordi avtalen ikke var økonomisk bærekraftig. Avtalen var på 129 døgnplasser og nærmere 10.000 polikliniske konsultasjoner.
  • Det ble i 2017 gjennomført en anbudskonkurranse på alle deler som Blå Kors Borgestadklinikker driver. Helse Sør Øst har i anbudet tildelt 100 døgnplasser til fire tilbydere. Blå Kors Borgestadklinikken fikk 57 av disse, mens resten gikk til Manifestsenteret, Lukasstiftelsen og Tyrilistiftelsen. Kun Blå Kors fikk kontrakt på poliklinisk tilbud (5.065 konsultasjoner årlig) og behandlingstilbud for gravide og småbarnsforeldre.
  • Blå Kors Borgestadklinikken gir i dag et helhetlig behandlingstilbud med poliklinikk, egen utredningsenhet, avrusningsenhet, avdeling for gravide- og familier og en egen skjermet avdeling.
  • 1947: Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Loland (i Vennesla) ble etablert under navnet «Lolandsheimen». Senteret fikk offentlig godkjenning som kursted i 1949.
  • 1976: Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Bragernes ble under navnet Blå Kors Klinikk etablert i Drammen.
  • 1977: Blå Kors Borgestadklinikken ble etablert i Skien.
  • 2006: De tre behandlingssentrene ble fusjonert under én felles ledelse.
  • 2015: Blå Kors Borgestadklinikken sier opp den løpende avtalen med Helse Sør Øst RHF da den ikke er økonomisk bærekraftig.
  • 2017: Blå Kors Borgestadklinikkens behandlingstilbud legges ut på anbud.
Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search