fbpx

Unge i Telemark som har foreldre med rusproblemer får nå et lavterskelhjelpetilbud, når Blå Kors Kompasset etablerer seg i Skien til høsten.

Å vokse opp i en familie hvor en eller begge foreldre har alkoholproblemer eller misbruker andre rusmidler, er belastende. De har høyere risiko for selv å utvikle rusproblemer, psykiske vansker og somatisk sykdom. Det er økt risiko for drop-out fra skole og arbeidsliv og en økt risiko for ung uførhet.
Dette ønsker Blå Kors Kompasset å motvirke. Målgruppen er ungdom/unge voksne i alderen 14-35 år som blant annet får tilbud om individualterapi, rådgivning, gruppeterapi og temakvelder.

-Vi er opptatt av at det skal være enkelt å søke hjelp og at de unge skal oppleve støtte, romslighet og aksept. Det er ingen krav til henvisning og tilbudet er gratis. Ungdommene kan selv ta kontakt for eksempel på telefon eller gjennom personlig fremmøte. Vi gjør det vi kan for at ventetiden skal være kort, sier leder for Blå Kors Kompasset, Frøydis Eidheim.

Divisjonsdirektør i Blå Kors, Magnar Lie, sier en av grunnene til at Kompasset etableres i Skien denne gang er nærheten til Borgestadklinikken og til kompetansesenter rus – region sør ( KoRus-Sør).

-Vi ser gode muligheter for faglig samarbeid som vil komme både brukerne og de ansatte til gode. Borgestadklinikken har lang erfaring med arbeid med ulike grupper pårørende til mennesker med rusmisbruk, sier Lie.

Avdelingen i Skien får to stillinger i første omgang. Det lyses nå ut stilling som psykolog/psykologspesialist og en stilling som terapeut. Når Kompasset nå etableres i Skien er dette den syvende avdelingen her i landet. Tromsø, Trondheim, Bergen, Lillehammer, Sandens og Oslo har etablerte tilbud.

les mer om Blå Kors Kompasset

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search