fbpx

Brukerstyrte plasser styrker ettervernet

Slik styrker Blå Kors Borgestadklinikken ettervernet. Det nye tilbudet gir pasienter mulighet for flere korte opphold på Borgestadklinikken det første året etter utskrivelse. Erfaringene med brukerstyrte plasser er gode.

– Den virkelige jobben med å bli rusfri starter etter innleggelsen. Det var jo enkelt så lenge jeg var innlagt her! I perioder hvor jeg vet jeg er sårbar til å falle tilbake til å gjøre dumme valg og ruse meg igjen, er det til stor hjelp å benytte seg av brukerstyrt plass.

Det forteller en av våre pasienter. Hun er tilbake på klinikken for en ukes opphold på brukerstyrt plass. Når hun har en slik avtale kan hun få 4-8 dagers innleggelse i behandlingsenheten inntil fire ganger det første året etter utskrivelse.

Tilbake til trygge rammer

Brukerstyrte plasser ble innført 1. april i fjor- slik at vi nå har gjort erfaringer i drøyt ett år. De aller fleste pasientene som har gjennomført behandling ved enhet for behandling i Skien, har ønsket en slik avtale – og mange har benyttet seg av tilbudet. Kvinnen vi snakker med er tilbake for andre gang på brukerstyrt plass etter at hun ble utskrevet i høst. Hun forteller at det viktigste for henne er å komme tilbake til rammene og tryggheten i kjente omgivelser, når ensomhet eller andre belastninger i livet gjør henne sårbar.

-Det som er fint er at jeg bare kan ringe, og at det da går så kort tid før jeg kan komme hit. Det hjelper å være her, jeg føler meg lettere og det blir som et påfyll av det jeg jobbet med da jeg var innlagt, sier hun.

Forebygge tilbakefall

Enhetsleder Hanne Gonsholt sier hensikten med ordningen først og fremst er å forebygge og forhindre tilbakefall. Videre å gi pasientene større innflytelse og ansvar, økt selvinnsikt, medbestemmelse og mestringsfølelse.

Siden den første innleggelse på brukerstyrt plass i mai 2018 har 13 pasienter benyttet seg av tilbudet fordelt på 21 opphold. Erfaringen er at pasientene ønsker å være så lenge de kan – altså 8 dager.

-Det er viktig for oss at vi tar opp igjen tråden fra behandlingen, hvor er pasienten nå, og det kan i noen tilfeller være aktuelt å ta kontakt eller ha møter med andre samarbeidspartnere rundt pasienten. Gjennom oppholdet er vi opptatt av å koble oss på der pasienten er i sin prosess, og bidra med motivasjon og håp i arbeidet de gjør for å leve rusfritt, sier Gonsholt.

Her kan du lese mer om enhet for behandling, Skien

Slik fungerer brukerstyrte plasser

  • Opphold på 4-8 dager inntil 4 ganger første året etter utskrivelse
  • Aktiviteter i avdelingen de dagene pasienten er på brukerstyrt plass kan følges
  • Unntaket er pågående gruppebehandling
  • Forløpskoordinator tilbyr samtaler og oppfølging ved behov
  • Miljøpersonalet i enheten er tilgjengelige
  • Leger møter pasienten ved innkomst
  • Innleggelse skjer ved at pasienten selv tar kontakt, henvisning er ikke nødvendig
  • Et tilbud ved behandlingsenhet Skien og Borgestad og  på enhet for rus og psykisk lidelse
  • Avtalen forutsetter rusfrihet

Start typing and press Enter to search

Aktivitetsteamet på Borgestadklinikkenjordmor undersøker gravid rusavhengig Borgestadklinikken