fbpx

"Denne dagen skal handle om at det nytter! At det går an å komme ut av rusen og få et bra liv." Tommy Sjåfjell fra A-larm, Marius Sjømæling fra Barn av rusmisbrukere (BAR), Renate og Cecilie som begge har egenerfaring med rusavhengighet, møter pasienter og ansatte fra Borgestadklinikken til temadagen «Min Plan- mitt liv-mitt prosjekt».

– Recovery er å bygge en meningsfull hverdag. Prøv å se for deg hvordan livet ditt kan være om 2 år fra nå og hvordan du skal få eierskap til din egen bedringsprosess. Bak rusen er du en annen, sier Tommy Sjåfjell og henvender seg til pasientene som er møtt fram på temadagen. Flere av dem skal bli mamma eller pappa om noen måneder. De er pasienter på Familieenheten eller på Skjermet Enhet for gravide.

Tommy Sjåfjell deler fra eget liv og egne erfaringer med mange år med et destruktivt rusmisbruk. Han deler også fra sin bedringshistorie, og fra erfaringene han gjorde i møte med hjelpere og seg selv. Felles for innlederne på temadagene som «Et bedre liv-prosjektet» har på rusinstitusjoner over hele landet- er at de deler egen erfaring, enten med rusmisbruk eller som pårørende. Målet er at de gjennom foredrag, gruppearbeid og diskusjoner-  bidrar til å skape håp og bevissthet hos pasientene på hvordan den enkelte skal finne sin vei ut av rusmisbruket.

Cecilie holder også innlegg på temadagen på Borgestadklinikken. Hun har selv vært pasient her, da hun var gravid med sitt eldste barn. I dag er hun en frisk og aktiv to-barnsmor, i full jobb etter endt utdanning, og hun bruker også noe av tiden sin på å dele sine erfaringer.
– For meg, som mange andre, var rusen en måte å regulere følelser på. Jeg har mange år med psykisk uhelse, og mange sykehusopphold i psykisk helsevern bak meg, forteller hun. Da hun ved en tilfeldighet oppdaget at hun var gravid ble det innleggelse på Borgestadklinikken. Der ble hun i 6 måneder.

-Jeg strevde mye og jobbet hardt for å skape et godt liv for meg selv og barnet mitt. Jeg forstod at barnet ansvarliggjorde meg, men at jeg ikke kunne bli rusfri for hans skyld. Det måtte jeg gjøre for min egen skyld. Rusfrihet gav frihet til å velge hva jeg skulle gjøre med livet mitt, sier hun.

Når Cecilie skal si noe om hva som er god behandling trekker hun fram:

 • Å bli møtt med respekt
 • Ikke se symptomer, se hele mennesket
 • Å ha noen som heier på deg
 • Det er behov for langvarig oppfølging
 • Det å få veiledning og god informasjon
 • Kontrolltiltak er bra men ikke nok

FAKTA OM ET BEDRE LIV PROSJEKTET:

 • Et landsomfattende samarbeidsprosjekt mellom tre nasjonale bruker- og pårørende organisasjoner på rusfeltet: A-Larm, LMS og BAR.
 • Det arrangeres temadager for helsepersonell og inneliggende pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Prosjektet er recoveryorientert og på pasientens premisser.
 • Målsetning med undervisningen er å skape håp.
 • Gjennom prosjektet og temadagene utvikle en metodikk som gjør at bruker- og pårørendeorganisasjoner blir naturlige samarbeidspartnere i pasientopplæring og ved implementering av kunnskap i helsetjenesten.


På bildet: Marius Sjømæling ( BAR), Tommy Sjåfjell ( A-larm, Cecilie, Renate og Liv Siljan (Seksjonsleder for Familieenhet/skjermet enhet)

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search