fbpx

De ansatte og ledelse ved Blå Kors Borgestadklinikken er sterkt preget av nyheten om at to av avdelingene ikke får fortsette etter at anbudskonkurransen er avgjort. Bragernes og Loland mister begge sine kontrakter. Det betyr nedleggelse av behandlingsplasser og tap av arbeidsplasser.

På en pressekonferanse i Skien i dag fredag la direktør Ellen Sofie Øvrum vekt på at dette er en svært tung dag for Blå Kors Borgestadklinikken. To av fire avdelinger legges ned og pasienttilbud bygd opp over mange år blir borte. Ansatte mister jobbene sine.

Vi har pr i dag 129 behandlingsplasser. Helse Sør-Øst kjøper 57 plasser av Borgestadklinikken i tildelingen som er gjort. Det innebærer at 37 plasser for langtidsbehandling for unge på Loland blir borte. På Bragernes i Drammen blir 24 plasser pluss poliklinikk borte.

I Skien blir det også endringer. Her blir det ikke lenger avrusningsenhet og utredningsenhet. De øvrige behandlingstilbudene i Skien opprettholdes og det kommer et nytt tilbud til mennesker med rus/psykiatri-problematikk.

Bakgrunnen for situasjonen redegjorde fagsjef Guro Brekke for. Blå Kors Borgestadklinikken er en privat – ideell aktør på rusfeltet og Helse Sør-Øst kjøper behandlingsplasser innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) av oss.  Borgestadklinikken har over flere år gått med underskudd, og vi har jobbet for å få bedre avtalevilkår. Vi sa opp avtalen i 2016 med mål om å få en levedyktig økonomisk plattform for organisasjonen. Vi har hele tiden jobbet for å beholde alle våre enheter, en fortsatt geografisk spredning i tilbud, sier Guro Brekke.

Hun peker videre på at det som blir borte nå med nedleggelse av Loland og Bragernes berører rusavhengige og deres familier i hele regionen.

Vi er særlig bekymret for:

  • Reduksjon i tilbudet til voksne og eldre med alkohol og medikamentavhengighet som nedleggelsen i Drammen innebærer.
  • Reduksjon av tilbud til unge og av langtidsbehandling på Sørlandet
  • Reduksjon i avrusningstilbudet i regionen.

 

 Dette berører hele organisasjonen sterkt sier hovedtillitsvalgt Nina Auran. Hun sier hennes og de andres tillitsvalgtes fokus nå, er omsorg for de som er berørt og ryddige prosesser rundt arbeidsforhold for den enkelte i tiden framover. Det blir personalmøter på alle enheter i neste uke.

-Vi vil i tiden framover fokusere på å ta vare på våre ansatte og pasientene. Vi vil gjøre alt vi kan for å ivareta pasientene som er innlagt ved de avdelinger som skal legges ned- i samarbeid med Helse Sør-Øst, sier direktør Ellen Sofie Øvrum.

 

 

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Borgestadklinikken avd Borgestad