fbpx

Fysisk trening og aktivitet inngår som del av behandlingen for pasientene ved Borgestadklinikken i Skien og på Borgestad.

Ett team som består av fysioterapeutene Karine Hansen og Linda Tveit, vernepleier og treningsterapeut Lars Severinsen samt aktivitetsmedarbeider Anne Lise Elstad har ansvaret for trenings- og aktivitetstilbudet. Nytt i 2018 er at treningen nå er obligatorisk for pasienter ved behandlingsenheten Skien, og i den nystartede enheten for rus og psykisk lidelse på Borgestadklinikken.

Treningen er standardisert, men tilpasset til den enkeltes pasients nivå, fysisk og psykisk form. Alle blir kartlagt før vi lager et opplegg for den enkelte pasient. Vi legger vekt på
høyintensiv kondisjonstrening, kroppsbevissthet og avspenning. Hovedmålet er å forbedre pasientens fysiske helse gjennom økt kondisjon. Det fører blant annet til å det blir lettere å gjennomføre dagligdagse oppgaver.  Treningsopplegget er basert på godt dokumentert forskning om at treningen hjelper pasientene til å være mer konsentrert og mer fokusert. Treningen demper også stress og angst, sier leder for aktivitetsteamet, Karine Hansen.

Pasientene må møte til trening på lik linje ned annen behandling som tilbys. Aktivitetsteamet er også representert i behandlingsmøter og kan bidra inn med sine observasjoner, vurderinger og tiltak som del av det tverrfaglige samarbeidet på Borgestadklinikken.

Aktivitetsteamet er en ny fagstemme inn i det tverrfaglige temaet på enheten, sier seksjonsleder Lars Fredriksen som har ansvar for enhet for rus og psykisk lidelse. Aktivitetsteamet  kartlegger alle pasienter ved innkomst og før oppstart av trening. Alle pasienter på enheten deltar på trening minst to ganger ukentlig, til tross for sine psykiske og fysiske helseutfordringer.

 

Kort oppsummert om trening og rusbehandling:
• Pasientene møter til trening som del av sitt behandlingsprogram for sin rusavhengighet
• Treningen legger til rette utifra den enkelte pasients ferdigheter og helseutfordringer
• Treningen består av høy intensiv kondisjonstrening, kroppsbevissthet og avspenning
• Gjennomsnittlig oppmøteprosent i 2018 er 76 prosent

 

Les også tidligere publisert artikkel om trening og behandling.

 

Artikkelen inngår i  Årsmelding Blå Kors Divisjon Behandling

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Fagsjef ved BorgestadklinikkenFoto av Hanne Gonsholt, Borgestadklinikken