fbpx

9 av 10 pasienter i poliklinikkene møter til avtalt behandling. Mer enn 80 prosent gjennomfører døgnbehandlingen. Positive tall fra Blå Kors Borgestadklinikken i årsmeldingen for 2016.

83% av pasientene på Borgestadklinikken gjennomfører behandlingen de er i gang med i døgnenhetene. I poliklinikkene blir 9 av 10 avtaler gjennomført.

Systematisk jobbing reduserer drop-out

– Det er gledelig utvikling og vi ser at systematisk jobbing og tiltak vi har iverksatt er effektive, sier fagsjef Guro Brekke. Blant annet har vi nå samhandlingskonsulenter på alle enheter som jobber

foto av Guro Brekke

Fagsjef ved Borgestadklinikken, Guro Brekke

med forberedelse og samarbeid med pasienter og andre hjelpeinstanser før innleggelse. Det jobbes også systematisk med tilbakemeldinger fra pasienter til behandlere, det skaper gode allianser og gir pasientene større grad av eierskap til behandlingsopplegget. Andre tiltak er påminnelse på sms om timeavtaler og at behandler kan ta kontakt på telefon om pasienten uteblir til behandling i poliklinikken, sier Brekke. Vi har også over tid jobbet bra med hvordan vi forstår og møter pasientenes problematikk, og utvikler blant annet traumebevisst rusbehandling ved en av avdelingene våre.

Frafall ( drop-out) fra rusbehandling er en utfordring som har fått økt oppmerksomhet i Norge de siste årene. Internasjonale tall viser at halvparten dropper ut av behandling.

Tall fra Borgestadklinikken i 2016 viser også svært høyt belegg på behandlingsplassene. I snitt var det 97% belegg på tilbud for døgnpasienter og 103% i poliklinikkene.

-Pasientene søker seg til Borgestadklinikken og er villige til å vente på å få plass. Vi har hatt svært høyt belegg på de aller fleste enhetene våre i 2016. Det er vi stolte av og det er viktig for oss som privat/ideell aktør å levere det vi forplikter oss til i avtalene med Helse Sør-Øst, sier Brekke videre.

Hvem er pasientene

Rundt halvparten av pasientene våre oppgir alkohol som hovedrusmiddel ved innleggelse. Pasientene kommer også for å få hjelp for avhengighet til medikamenter, og ulike narkotiske stoffer som amfetamin, cannabis og heroin. Denne fordelingen på alkohol og andre rusmiddel er i tråd med nasjonale tall på området.

Vi ser imidlertid at vi har en høyere kvinneandel blant pasientene enn det som er vanlig. Tall fra 2016 viser at 44% av pasientene i døgnenhet var kvinner, 56% var menn. I poliklinikken er det omtrent lik fordeling av kvinner og menn. I rusfeltet generelt er det vanlig at 2/3 deler av de som mottar behandling er menn.

-Vi har egne behandlingstilbud for kvinner på Bragernes i Drammen og vi ar naturlig nok mange kvinner til behandling i våre tilbud til gravide og småbarnsforeldre, sier fagsjef på Borgestadklinikken, Guro Brekke.

 

Les mer om tall, statistikk og nytt fra Borgestadklinikken i årsmeldingen for  2016.

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

foto av erfaringskonsulentene Stig Bakka og Elin Marie Sukkestadnærbilde av alvorlig liten jente og logo til konferansen