fbpx

Det er ruskonsulenter, fastleger og annen spesialisthelsetjeneste som i hovedsak sender henvisninger til oss. Alle pasienter som ønsker behandling for sin avhengighetslidelse i en av institusjonene innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) må henvises og det må vurderes av en vurderingsinstans om de har rett til helsehjelp/behandling.

Behandlingstilbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Telemark er Tyrili, Samtun, Sykehuset Telemark HF (STHF) og Blå Kors Borgestadklinikken. I tillegg er den private institusjonen Vitalis godkjent innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg, slik at henvisninger dit også må vurderes.

Det er to vurderingsinstanser i Telemark innenfor TSB; ett på STHF og ett på Borgestadklinikken.

Henvis med gode beskrivelser av pasienten

Hver vurderingsinstans har et eget tverrfaglig vurderingsteam som består av sosial-, medisinsk- og psykologfaglig kompetanse. Leder av vurderingsteamet ved Borgestadklinikken, psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik, sier en god henvisning bør inneholde:

  • en god beskrivelse av pasientens totale situasjon
  • en tydelig beskrivelse av problemet det søkes hjelp for
  • hvilke rusmidler brukes, hvor mye inntas ukentlig, på hvilke måte og hvor lenge har rusbruken pågått
  • pasientens tidligere behandling
  • en beskrivelse av både fysisk og psykisk helse
  • en beskrivelse av forhold knyttet til familie, nettverk, arbeidsliv og økonomi
  • hvilke type behandling pasienten ønsker og hvor motivert pasienten er

Utfyllende informasjon om dette finner du på vår nettside: https://www.borgestadklinikken.no/henvisning/

Meen Lorvik understreker videre at det kommende pakkeforløp for TSB ( settes i gang 1.januar 2019) også inneholder krav til henvisninger og behandling av disse. Les mer hos Helsedirektoratet.

Slik jobber vurderingsteamene

– Vurderingsteamet på Borgestadklinikken møtes ukentlig slik at alle henvisninger blir behandlet innen 10 dager. Vi skal vurdere om pasienten har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og vi setter en dato (frist)for når behandlingen seinest skal være i gang. Det er også vår oppgave å finne rett behandlingssted til den enkelte pasient, sier Lorvik.

Hun legger til at dette ofte skjer i samråd med pasienten, ved at samhandlingskonsulent på Inntakskontoret tar kontakt med pasient og/eller henviser for en samtale og klargjøring av hva pasienten ønsker.

For tiden hospiterer vurderingsteamene innenfor TSB i Telemark hos hverandre for å bli bedre kjent og for å sette seg inn i hvordan henvisningene blir vurdert på de ulike stedene.

Foto av vurderingsteam STHF og Borgestadklinikken høst 2018

Her fra et slikt møte på Borgestadklinikken nylig, på bildet er fra venstre: Psykologspesialist Spomenka Savic Balac (STHF), sekretær Lill-Beate Magnussen (STHF).  Behandler Sølvi Wattenberg, samhandlingskonsulent Hanne Marie Mikalsen og kontorleder Marianne Ingebretsen. Bak: avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen og psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik, alle fra Borgestadklinikken.

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto av samhandlingskonsulentene ved Borgestadklinkken i SkienFagsjef ved Borgestadklinikken