fbpx

Beslutningen til Helse Sør-Øst om å redusere antall avrusningsplasser i regionen er uforståelig. Borgestadklinikken opplever stor støtte og politisk engasjement, når vi nå kjemper for å beholde avrusningsplassene.

Av: Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen, Blå Kors Borgestadklinikken. Innlegg i Varden 16.januar:

Jeg takker for støtten fra foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark (STHF) Cecilie Kragelund Aas. Hun bringer i Varden inn gode betraktninger om utfordringene når 20 avrusningsplasser blir til 10 fra 1.april. Dette er en lege som til daglig står i feltet og jobber med mennesker med et sterkt behov for hjelp. En lege som er svært bekymret på nettopp pasientenes vegne, og som til daglig kjenner på kroppen at vyer og visjoner hjelper dem lite. En som over tid har møtt pasienter på egen øyeblikkelig hjelp rus- post og måttet skrive dem ut uten videre avrusning fordi det ikke er ledige plasser. Jeg vet dette fordi jeg har stått på andre siden og altfor ofte måttet si nei, fordi vi der og da allerede har overbelegg på våre 20 avrusningsplasser.  Jeg forstår at hun er fortvilet på pasientenes vegne. At sykehusdirektøren sier i sin kommentar til avisen at pasientene har mindre behov for avrusning enn før, er uforståelig for meg. Det er 5 ukers ventetid til de 20 plassene Borgestadklinikken har i dag.  Pasientene på venteliste er vurdert av spesialister i tverrfaglige team i regionen, og de kan ikke nyttiggjøre seg «enklere» tilbud.

Vi kjemper ikke mot sykehuset

Det er viktig å presisere: Fra Borgestadklinikkens side er ikke dette en kamp mot sykehusets 10 plasser. Vi har hele veien støttet opp om dem. Plassene på STHF er på ingen måte i spill her. Det handler ikke om et enten eller, men et både og. Vi kjemper for dette især for å opprettholde kapasiteten, men også for å sikre kvaliteten i de nærmeste årene. Avrusningsenheten er godkjent for utdanning av spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin. Vårt uvurderlige miljøpersonale har årelang erfaring med pasientgruppen. Å legge ned BK sin godkjente utdanningsavdeling vil ikke bidra til en sårt tiltrengt økning av antall spesialister i regionen.

Bekymring for gravide rusmisbrukere

Kragelund Aas nevner også gravide rusmiddelmisbrukere i sine innlegg. Når en gravid rusmisbruker blir innlagt hos oss, møter hun ved innkomst et team med legespesialist innen rus- og avhengighet, jordmor og miljøpersonale med lang erfaring. Fagmiljøet vårt betegnes som nasjonalt og internasjonalt ledende. Vårt svært gode og tette samarbeid med kvinneklinikken ved STHF trekkes også frem. Vi deler Kragelund Aas sin bekymring for denne pasientgruppen dersom det nå blir en realitet at de først skal tas imot på STHF og avruses der før overføring til oss.

Avrusning ikke del av anbudet

Borgestadklinikken har tapt en anbudskonkurranse – de må forholde seg til det, sier noen. Men avrusning var aldri inne i anbudskonkurransen. HSØ har tatt tilbudet ut av anbudskonkurransen og nekter med dette private- ideelle aktører å drive med avrusning. Dette til tross for at vi har minst like god kvalitet, til lavere pris. Forstå det den som kan.

Jeg ser at helseministeren sier til Varden 16.1.18 at han forstår skuffelsen etter anbudet, men kan lite gjøre. Jeg understreker at avrusning ikke var en del av selve anbudet og at vi nå setter vår lit til stort politisk engasjement fra mange hold. Dette handler blant annet om pasientene fra rusmiljøet i Grenland, miljøet som det i lokale medier har vært uttrykt sterk bekymring for de siste måneder. Avrusning er flaskehalsen inn til behandling, og kapasitetsreduksjon vil gå ut over ventelister og pasientflyt som det heter – eller sagt på annen måte; pasientene og deres pårørende må vente lengre og få mer oppstykkede tilbud.

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Borgestadklinikken avd Borgestad