fbpx

1.juli 2018 starter vi opp ny enhet ved Blå Kors Borgestadklinikken. Vi er nå i ferd med å avvikle utredningsenheten og arbeidet med å planlegge vår nye enhet for pasienter med samtidig rus- og psykisk helse problemer (ROP) er i full gang.

I den nye enheten vil det være 11 plasser og behandlingstiden vil være inntil ett år. I tillegg vil vi ha tilbud om en brukerstyrt seng.

-Vi vil ta med oss mye kompetanse fra utredningsenheten over i det nye. Her jobber det dyktige fagfolk som over år har utviklet stor kompetanse både på psykiske lidelser, kognitive utfordringer og avhengighet, sier seksjonsleder Lars Fredriksen

Enheten vil være en såkalt ROP-TSB avdeling, som betyr at vi vil ha fokus på lettere psykiske lidelser og alvorlig avhengighet. Ved å ha fokus på både rus og psykiatri vil vi jobbe integrert med de ulike lidelsene. Målet er å oppnå bedring og endring av situasjonen innenfor de ulike problemområdene som pasientene har. Den kommunale helsetjenesten vil være en viktig samarbeidspartner for oss sammen med pårørende og frivillige organisasjoner.

I avdelingen vil vi legge vekt på rusmestring, struktur, miljøterapi, individuell behandling, ferdighetstrening og fysisk trening.

Behandlingsansvarlige vil være psykologspesialister og psykiater/spesialist i Rusmedisin. Vi legger stor vekt på det tverrfaglige samarbeidet og vi har ansatt sykepleiere, vernepleiere og sosionom. Mange har videreutdanninger. Vi har også et aktivitetsteam med dyktige fagarbeidere som vi deler med resten av klinikken. Her kan man få skreddersydd treningsopplegg i samarbeid med fysioterapeut og treningsveileder.

Det er kort tid til oppstart og Blå Kors Borgestadklinikken åpner nå opp for henvisninger. Dette er et tilbud til deg eller noen du kjenner som er i behov av lengre tids behandling for avhengighet og lett til moderat psykisk lidelse.

Har du spørsmål om tilbudet eller henvisningen til ROP-TSB, Enhet for rus og psykisk lidelse, ta kontakt med seksjonsleder Lars Fredriksen på telefon: 979 52 700

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search