fbpx

Avdeling Bragernes starter denne høsten opp viderebehandlingsgruppe for kvinner.

Hensikten med det nye tilbudet er å forebygge tilbakefall, og tilby støtte og hjelp til rusmestring etter et opphold i døgnenheten, eller poliklinisk behandling. Fasen etter utskrivning kan være vanskelig og det er lett å falle tilbake på gamle strategier,  sier konstituert seksjonsleder ved avdeling Bragernes, Ragnhild Myrholt.

Bragernes har kjønnsdelt behandling, hvor kvinner og menn behandles og bor separat. Dette viderebehandlingstilbudet er i første omgang et tilbud til kvinner.

Det tilbys plass i gruppen i inntil 6 måneder, men pasientene kan delta i ett år om det er hensiktsmessig.

I gruppene blir det jobbet med vedlikehold av endring, strategier for rusmestring, refleksjon og endring av tankemønster rundt tema og utfordringer pasientene har i arbeidet for å holde seg rusfrie.

 

For mer informasjon, kontakt psykologspesialist Sol Jølberg

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search