fbpx

Pasientene gav tilbakemeldinger om at det ble snakket for lite om tiden etter behandling. Det tok enhetsleder Vegard Moen og medarbeiderne hans i Borgestadklinikkens behandlingsenhet i Skien på alvor, og nå skal pasientene i «ut-gruppe» hver uke de siste 8 ukene av behandlingen.

Hvordan skal jeg leve livet etter behandling? Hva skal jeg fylle fritiden med? Hvordan er nettverket mitt og hvem kan hjelpe meg videre så jeg ikke faller tilbake til rusingen?

Det er blant temaene pasientene selv løftet fram som viktige da de ble invitert med inn i utformingen av den nye «ut-gruppa».
– Ettervern er viktig og noe både pasienter, pårørende og samarbeidspartnere har gitt oss tilbakemelding om at vi må ha økt fokus på. Vi bruker gruppebehandling som metode hos oss, og ut-gruppa blir en av fire grupper pasientene deltar i gjennom de 6 månedene behandlingen varer, sier enhetsleder Vegard Moen.

Sammen med miljøterapeut 1 Hanne Gonsholt og samhandlingskonsulent Oda Siljan forteller han om endringene som nå blir gjennomført i enheten. Det blir en enda tydeligere struktur enn før på dagene. Pasientene følger et dags- og ukeprogram med samtaler, undervisning og tema i gruppene- og det er også faste tidspunkter for fysisk trening som en integrert del av behandlingen.

Ettermiddag og kvelder kan pasientene i større grad styre tiden og gjøremålene selv, men med miljøterapeutiske tilbud også da.

Vil du vite mer om hvordan dagene på enheten er lagt opp? Se eksempel på ukeplan

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search