fbpx

Blå Kors Borgestadklinikken har nå 6 samhandlingskonsulenter ansatt. Dette er erfarne fagfolk, ofte med en sosialfaglig bakgrunn, som har som hovedoppgave å sørge for godt koordinerte forløp.

– Vi gjennomførte et fag- og kvalitetsutviklingsprosjekt i 2012 og der kom det tydelig fram et behov for en slik funksjon. Siden den gang har vi gradvis trappet opp, og er nå glad for å ha denne funksjonen i alle enheter, sier fagsjef Guro Brekke.

-Pasientene har som regel mange instanser å forholde seg til. De som henviser til oss, pårørende og annet nettverk, bør orienteres og involveres. Samarbeid og samordning er derfor viktig for at pasienten skal lykkes, sier fagsjefen videre. Samhandlingskonsulentene har en sentral rolle i tilrettelegging før behandling, oppfølging under behandling og i forberedelse av tiden etter behandling.

I januar 2019 blir pakkeforløpet innen rus og psykisk helse innført. Der er nettopp koordinator-funksjonen lagt vekt på, så våre samhandlingskonsulenter blir sentrale også her.

Samhandlingskonsulentene er organisert slik:

Behandlingsenhet, Skien: Inger Schultz

Behandlingsenhet/avrusningspost, Borgestad: Hanne Marie Mikalsen

Enhet for gravide: Marit Granlund

Enhet for familier: Anne Eikeng

Enhet for rus og psykisk lidelse: Linda Galdal

Inntakskontor og poliklinikk: Wenche Ellefsen.

 

Kontaktinformasjon for avdeling Borgestad

Kontaktinformasjon for avdeling Skien

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto fra trening som behandling ved BorgestadklinikkenFoto av vurderingsteam STHF og Borgestadklinikken høst 2018