fbpx

Pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført. På Blå Kors Borgestadklinikken er forløpskoordinatorer på plass og vi mener pakkeforløpet vil styrke pasienttilbudet, sier fagsjef Tove Mathisen.

1.januar ble pakkeforløp for psykisk helse og rus innført. Sentralt i pakkeforløpet er helhetlige og forutsigbare pasientforløp uten unødig ventetid.

– Vi ønsker pakkeforløp for psykisk helse og rus velkommen, og tenker dette styrker pasienttilbudet. Vi opplever også at innholdet i pakkeforløpet er i tråd med hvordan vi ønsker å tilrettelegge helsetjenestene her på Blå Kors Borgestadklinikken. Det sier fagsjef Tove Mathisen.

Brukermedvirkning

Pakkeforløp  innebærer blant annet en standardisering av tiden som går fra pasienten utredes til behandlingen er i gang. Det legges opp til jevnlig samarbeidsmøter for å evaluere behandlingen og det er økt fokus på å involvere pårørende.

Det legges vekt på brukermedvirkning og koordinert oppfølging hele veien.

Forløpskoordinatorer er viktige kontaktpersoner

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for pasient, pårørende og henvisere.

Forløpskoordinatorer ved Borgestadklinikken er:

Inntakskontor og poliklinikk, Skien : Wenche Ellefsen

Behandlingsenhet, Skien: Inger Schultz

Kontaktinformasjon for avdeling Skien

Behandlingsenhet/avrusningspost, Borgestad: Hanne Marie Mikalsen

Enhet for gravide: Marit Granlund

Enhet for familier: Anne Eikeng

Enhet for rus og psykisk lidelse: Linda Galdal

Kontaktinformasjon for avdeling Borgestad

 

 

Få mer informasjon om pakkeforløp hos Helsenorge.no

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto av vurderingsteam STHF og Borgestadklinikken høst 2018Aktivitetsteamet på Borgestadklinikken