fbpx

Pakkeforløp er innført for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Men hva innebærer det egentlig for deg som er pasient? Her finner du informasjon.

Fra 1. januar 2019 er det innført en ordning med pakkeforløp for pasienter som trenger behandling for en avhengighetstilstand. (rusmiddelavhengighet, spilleproblemer og bruk av anabole androgene steroider). Pakkeforløp skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbare forløp i spesialisthelsetjenesten.

Alle behandlingssteder skal ha forløpskoordinatorer som kan informere pasienter, pårørende og samarbeidspartnere om pakkeforløp og behandlingstilbudene. Er du pasient i poliklinikken på Borgestadklinikken er forløpskoordinatorer i kontakt med deg før behandlingen og behandler overtar koordinering når behandling er i gang. Er du pasient i døgnenhet på Borgestadklinikken vil forløpskoordinator følge deg i nært samarbeid med behandler og tverrfaglig team.

Bilde forløpskoordinatorer på Borgestadklinikken

Her finner du lenke til Borgestadklinikkens forløpskoordinatorer ved avdeling Skien
Her finner du lenke til  Borgestadklinikkens forløpskoordinatorer ved avdeling Borgestad

Målene for pakkeforløpene er:
1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløpets varighet: Det starter når det blir sendt en henvisning til behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og varer til du er skrevet ut. Et forløp kan omfatte flere behandlingsfaser etter hverandre med poliklinisk behandling og innleggelse i døgnavdeling.

Brukermedvirkning: Pasientene har rett til å medvirke. Som helsepersonell har vi plikt til å involvere deg som er pasient. Pasienten skal være en likeverdig partner i diskusjoner og bli hørt når det tas beslutninger som angår hans/hennes behandling. Dine ønsker om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger vi tar.

Både henvisere og ansatte i spesialisthelsetjenesten skal gi pasienter informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes. Dette skal gi deg mulighet til å velge det tilbudet som passer best til dine behov og ønsker.

Samarbeid: Pakkeforløpet legger stor vekt på samarbeid med pårørende og kommunale hjelpetiltak. Pasient, pårørende og samarbeidspartnere skal inviteres på regelmessige samarbeidsmøter. Du samtykker i hvem som deltar på slike møter.

Evaluere: I pakkeforløp skal vi regelmessige evaluere av om pasienten får den riktige behandlingen. Om du samtykker kan pårørende og samarbeidspartnere delta i slik evaluering.

Avslutning av pakkeforløpet skjer etter gjensidig avtale mellom pasient, TSB og kommune/fastlege etter at det foreligger en konkret, skriftlig plan for oppfølging i kommunen. Før behandlingen er avsluttet skal det være et samarbeidsmøte der behandlingen blir evaluert.

Lenker til mer informasjon om pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling finner du her:
Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search