fbpx

De siste 18 årene har jordmor Sylvi Hevrøy jobbet med de gravide kvinnene på Borgestadklinikken. Nå går hun av med pensjon 70 år gammel og har hatt sin siste ordinære arbeidsdag hos oss. Sylvi har hatt et stort hjerte for pasientene. Jeg kunne ikke hatt denne jobben om jeg ikke klarer å dele smerten kvinnen bærer på. Det hjelper å dele. Det blir lettere da, sier Sylvi.

Sylvi Arnhild Hevrøy var en erfaren jordmor med mer enn 30 år i faget, da hun kom til Blå Kors Borgestadklinikken i 1999. Tidligere har hun jobbet blant annet i flyktningeleir og i Etiopia, så hun hadde slik sett erfaring med svangerskap og fødsler som ikke alltid skjer under optimale forhold.

Risikosvangerskap

Kvinnene som blir lagt inn på Borgestadklinikken under svangerskapet har mange utfordringer og risikofaktorer. De har brukt rusmidler i svangerskapet, noen i kort tid, andre i uker og måneder.

-Det er faglig spennende å jobbe med kvinnene her på klinikken. Det er risikosvangerskap der kvinnene i tillegg til sitt rusproblem som oftest har alvorlig somatisk og psykiske helseproblemer. De aller fleste er storrøykere og har levd et liv preget av dårlig ernæring. Men svangerskapet kan bli et viktig «vindu» for endring. Det er også fint som jordmor å kunne følge kvinnene gjennom graviditet, barseltid og for de som fortsetter i behandling hos oss, ofte fram til barnet er rundt 1 år.

Hun trekker også fram at jordmor på klinikken ikke er alene- jordmor er del av et tverrfaglig team som blant annet består av lege, psykolog, behandler /sosionom og miljøterapeuter som i hovedsak er sykepleiere, vernepleiere og barnevernspedagoger.

Tillitt og kommunikasjon

-Det er viktig for meg å fokusere på kvinnens ressurser og det positive samtidig som jeg ikke er redd for å være direkte. Men som jeg sier til kvinnene; det som ligger bak kan vi ikke gjøre noe med, nå må vi se framover og ha fokus på barnet som kommer.

-Det er helt spesielt å oppleve at kvinnene får tillitt til deg, det de deler og at det virker som om jordmors kontor blir et slags fristed. Her er fullt fokus på barnet i magen, og selv om hodet og tanker ofte er fylt med bekymringer, er gleden stor over hjertelyd og få høre at alt ser bra ut med barnet de venter. Jeg pleier å si til den gravide at nå er du to personer, deg og den lille i magen. Og jeg snakker tidlig med dem om barnevernet og hvor viktig det er at de selv er med og ønsker samarbeid under svangerskapet, sier hun.

Dessverre har mange av kvinnene dårlige oppveksterfaringer selv og nettverket i graviditeten kan være dårlig fungerende. De kan bære på traumatiske minner fra overgrep og vanskjøtsel. Det skal også håndteres og jobbes med, i tiden fram mot fødsel og barseltid.

Det skal fødes en mor

Det jobbes mye med tilknytningen til barnet i magen gjennom svangerskapet. Den prosessen kan være vanskelig, fordi kvinnene har mange bekymringer og utfordringer. De er bekymret for om rusen har skadet barnet, de er bekymret for fremtiden og ofte for barnefar. Å få hjelp til å fokusere på magen og livet i magen – det er viktig for mødringsprosessen. Dette er risikosvangerskap, og kvinnene vet det. De blir derfor beroliget når jordmor er tilgjengelig.

-Vi har god tid når de kommer hit til kontoret og jordmor er også mye ute i avdelingene for samtaler og undervisning. På føde/barsel avdelingene på Sykehuset Telemark, som vi samarbeider nært med, pleier de å si at ingen er så godt forberedt på fødsel som kvinnene herfra, smiler Sylvi.

 

 

 

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search