fbpx

Kari Kjønnaas Kjos ( Frp), som er leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, besøkte Borgestadklinikken tirsdag. Kjos er opptatt av gravide i LAR, og fikk høre om våre gode erfaringer med nedtrapping. Klinikkens aktuelle situasjon med et kommende anbud var også tema i møtet.

Borgestadklinikken har i 2016 hatt overbelegg på de aller fleste avdelingene, og svært gode produksjonstall. Det er stor pågang fra pasienter som ønsker behandling her, sa administrerende direktør Ellen Sofie Øvrum blant annet.

Sammen med seksjonsleder Liv Siljan tok hun gjestene med i Familieenheten og Skjermet Enhet. Her får småbarnsforeldre og gravide med alvorlige rusproblemer hjelp. Kjos ble også orientert om erfaringene klinikken har gjort det siste året med å bistå gravide kvinner som går på LAR medikasjon, men som ønsker å trappes ned på denne, for at barnet ikke skal fødes med abstinenser.

6 kvinner har gjennom tett medisinsk oppfølging klart å trappe helt ned. Det er gode nyheter, sa Kjos, som var opptatt av at kunnskapen om dette måtte videreformidles og at nedtrapping får større fokus i tilbudet til gravide i LAR andre steder i landet.

Avrusning, utredning og behandling av våre pasienter, både de gravide og andre pasientgrupper på Borgestadklinikken, krever et høykompetent fagmiljø. Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen la vekt på det tverrfaglige fagmiljøet og at klinikken har flere russpesialister ansatt og opplever god tilgang på fagfolk. Det er viktig at vi har rammer også i framtiden som gjør det mulig å bevare fagmiljøet her, sa han.

Rusbehandlingsplassene i regionen skal ut på anbud denne våren og Kjos ble orientert om  hva som er status for klinikken og hva som er varslet fra Helse Sør-Øst.

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

foto av erfaringskonsulentene Stig Bakka og Elin Marie Sukkestad