fbpx

Stig Bakka( 42) og Elin Marie Sukkestad ( 33) er ansatt på Blå Kors Borgestadklinikken for å formidle håp om at det er mulig å komme ut av rusmisbruket, og at det er mulig å leve et godt liv etter behandling. De er erfaringskonsulenter, og har begge vært til behandling for sin rusavhengighet. Nå kan de høste av erfaringene de har med seg, i arbeidet med pasientene på klinikken.

– Det er nesten uvirkelig at jeg har fått denne jobben, at jeg har fått tillitten og muligheten. Jeg opplever meg selv som utrolig privilegert, sier en glad Stig Bakka som har vært i jobb på klinikken i tre uker. Han er knyttet til Familieenheten, og skal også være tilgjengelig for pasienter på Skjermet Enhet.

Elin Marie Sukkestad har hatt tre dager på jobb i Utredningsenheten, og er tilbake på klinikken og enheten hvor hun selv var pasient for noen år siden. Hun forteller at hun er hjelpepleier, men at hun i mange år strevde med rusmisbruk, og at hun kom til Borgestadklinikken svært nedbrutt både psykisk og fysisk etter bruk av tunge stoffer.

Motivere for ettervern

– Det oppleves meningsfullt og kunne gi videre av det jeg selv har fått, sier Elin Marie som er opptatt av å formidle kunnskap om tilfriskning og mulighetene som ligger i ettervernet. Hun har selv hatt nytte av brukerorganisasjonene A-larm og NA. – Det finnes etterverntilbud der ute, og jeg sier til pasientene at de selv må ta ansvar for å få det på plass, sier Elin Marie.

Det er håp

På Familieenheten er det mange unge foreldre som selv har vokst opp med rus i familien. Det har også Stig opplevd, og han er også pappa til tre barn.

– Jeg tar med meg egne erfaringer også på dette området inn i møtene og samtalene med pasientene. Jeg vet hvor vondt det er og ikke ha kontakt med barnet sitt, og jeg vet at går an å ta opp igjen kontakten og være mamma eller pappa igjen. Som erfaringskonsulent er det viktig å formidle at det er håp, sier han.

Være brobyggere

De to nye medarbeiderne forteller at de er blitt godt tatt imot av sine nye kollegaer.

– Som pasient syntes vi de ansatte stadig satt i møter, og forstod ikke hvorfor det var nødvendig. Nå har vi sett at det er hard jobbing og det er rørende å oppleve engasjementet og se hvor mye ressurser som blir brukt for å hjelpe den enkelte pasient, sier Elin Marie Sukkestad og Stig Bakka.

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search