fbpx

Borgestadklinikken har økende pågang til flere av behandlingstilbudene, og har flere steder et overbelegg. Dette gjelder i særlig grad tilbudene om avrusning og utredning, samt tilbudet til gravide ved Skjermet Enhet.

Bygninger på avdeling BorgestadTall pr. 1.oktober viser at klinikken aldri tidligere har hatt så stor pågang om behandlingstilbud til gravide med rusproblemer. Det er kommet 42 henvendelser så langt i år om gravide som trenger behandlingsplass, og mange av disse har vi måtte avvise og sende videre til andre tilbud fordi kapasiteten ved de 7 plassene på Skjermet Enhet er sprengt. Det er et belegg for tiden på 105% på avdelingene, noe som er uvanlig mye for denne pasientgruppen.

Det er videre stor pågang på avrusningsplassene og klinikken har også der hatt helt full avdeling over tid. Ett av de nyere tilbudene vi har igangsatt- Utredningsenheten- har meget stor etterspørsel og også der er det fullt og lang ventetid.

– Dette er spesialiserte tilbud for særlig sårbare pasienter og det er viktig at vi som et sykehus for rusrelaterte lidelser har mulighet til å yte rask hjelp. Vi mener kapasiteten i regionen bør økes både når det gjelder avrusning, utredning og tilbud til gravide. Avrusning er veien inn i behandling for de som vil ut av misbruket. En grundig utredning av spesialister forebygger tilbakefall og avbrutt behandling, og  tilbud til gravide med rusproblemer er viktig forebyggende innsats, sier adm direktør ved Borgestadkliniken, Ellen Sofie Øvrum.

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto fra bygg i Cappelensgate