fbpx

Stortingspolitikerne Ruth Grung og Christian Bjørnø Tynning(AP)besøkte Borgestadklinikken mandag. De møtte blant andre pasienter i familieenheten og i Skjermet Enhet for gravide, hvor vi har hatt svært stor pågang det siste året.

grung-og-tynning-besok-nov-2016Blå Kors Borgestadklinikken har et bredt behandlingstilbud med avrusningsenheter, utredning, tilbud til unge rusmisbrukere, poliklinikker, og blant langtidstilbudene er enheten for familier på Borgestad. Den besøkte Ruth Grung og Christian Tynning Bjørnø da de var på klinikken mandag. Det har vært en «babyboom» på klinikken den siste tida, og på avdelingen er det nå 12 babyer med foreldre. Til enhet for familier kommer rusavhengige unge foreldre og de bor på klinikken i opp mot ett år. Noen av pasientene er også innlagt under svangerskapet.

Her lærer vi om hvordan vi skal takle hverdagen, sa en av pasientene i møtet med politikerne.

Administrerende direktør Ellen Sofie Øvrum hadde i sitt møtet med Grung og Tynning Bjørnø fokus på utfordringene klinikken har etter at avtalen med Helse Sør Øst er sagt opp og behandlingsplassene skal utpå anbud over jul. Vi er opptatt av å sikre alle plassene og samtidig ha en bærekraftig økonomi for framtida, sa Øvrum som understrekte at det er lange ventelister og at vi kjører med et gjennomsnittlig belegg på 96.5% siste 10 måneder på enhetene våre.

Ruth Grung er medlem av Stortingets helse-og omsorgskomite og Christian Tynning Bjørnø representerer Telemark på Stortinget.

 

 

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto fra bygg i Cappelensgate