Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad

Avdeling Borgestad

Borgestadklinikken, avdeling Borgestad har behandlingsplasser fordelt på flere enheter.

Etter anbud på rusbehandling i Helse Sør-Øst blir det sommeren 2018 opprettet en egen enhet for ROP-pasienter (personer med samtidig rus-og psykisk lidelse)

Vår avtale med Helse Sør-Øst om egen avrusningsenhet opphører 1. juli.

Har du spørsmål, ta kontakt med vårt inntakskontor på telefon 35 90 47 80.

Informasjon

Henvisning
Ventetid
Inntakskontoret