fbpx

Borgestadklinikken, avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Vi har en egen familieenhet for småbarnsforeldre med rusproblemer, og vi behandler gravide med rusproblemer. Videre har vi en kortids-enhet med behandling inntil 6 måneder for alle type rus/medikamentavhengige.

All behandling på Borgestadklinikken er gratis for pasientene ( med unntak av egenandel i poliklinikken).

Her kan du lese mer om hvordan søke plass på Borgestadklinikken.

Avrusning er del av behandlingen og de fleste av våre pasienter avruses på vår post for avrusning.

Har du spørsmål, ta kontakt med vårt inntakskontor på telefon 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search