Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad

Avdeling Borgestad

Borgestadklinikken, avdeling Borgestad har behandlingsplasser fordelt på flere enheter:
  • Avrusningsenhet
  • Utredningsenhet
  • Familieenhet
  • Skjermet Enhet for gravide

Etter anbud på rusbehandling i Helse Sør-Øst blir det sommeren 2018 opprettet en egen enhet for ROP-pasienter ( personer med samtidig rus-og psykisk lidelse). Utredningsenheten legges ned 1.juli. Vi tar ikke inn nye pasienter til utredningsenheten denne våren.

Vår avtale med Helse Sør-Øst om egen avrusningsenhet opphører 1.juli. Her tar vi imot henvisninger og pasienter på vanlig måte fram til avviklingstidspunktet.

Har du spørsmål, ta kontakt med vårt inntakskontor på telefon 35 90 47 80.