Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad/Avrusningsenhet

Avrusningsenhet

Avrusningsenheten har pr 1.juli ikke driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det blir avklaringer om hvordan tilbudet skal organiseres videre  seinsommer/tidlig høst. Informasjon her beskriver derfor tilbudet før 1.juli 2018. Har du spørsmål; kontakt inntakskontoret på telefon 35 90 47 80!

Vi har 13 sengeplasser og avdelingen er både for kvinner og menn. Vi tilbyr avrusning av alkohol, medikamenter og narkotika.

Vår hovedoppgave er å gjennomføre en trygg avrusning sammen med pasienten. Hvor lang tid dette tar varierer, men vanligvis er pasientene her 7-14 dager.

Våre mål er

  • Gi hjelp fysisk og psykisk gjennom abstinensfasen
  • Motivere og støtte pasienten og de pårørende
  • Samarbeide med andre hjelpe-og behandlingstiltak
  • Møte mennesker med respekt og verdighet

Personalet består av leger, sosionom, vernepleiere, sykepleiere og øvrig miljøpersonell

Tett oppfølging

Det er avdelingens lege som har ansvaret for den medisinske behandlingen og pasientene får tett oppfølging. Det er legevisitt 3  ganger i uken.

Våre miljøterapeuter følger pasientene opp gjennom å være tilstede, motivere og veilede. De er tilgjengelig for samtaler og har som hovedoppgave å trygge og støtte pasientene gjennom oppholdet.

På avdelingen har vi sosionom med oppgave som samhandlingskonsulent for samarbeid med kommune og andre behandlingstilbud.

Aktivitet

Det er fokus på fysisk aktivitet hos oss. Vi tilbyr daglige gåturer, ukentlig Yoga og har et eget treningsrom. Det er også muligheter for aktiviteter i avdelingens hage.

Det er ukentlige temamøter og brukerorganisasjonene A-larm og AA holder informasjonsmøter.

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:

Inntakskontoret: 35 90 47 80