Hvem kan få hjelp hos oss?
Enhet for behandling, Borgestad er et behandlingstilbud for kvinner og menn over 18 år som har rusmiddelproblemer. Behandlingstiden er inntil 6 måneder, med hovedvekt på kortere forløp inntil 3 måneder.

Det er 6 plasser her, og mulighet for brukerstyrt plass etter behandling.

Behandlingen består blant annet av

 • Kartlegging/utredning
 • Miljøterapi
 • Samtaler med egen behandler
 • Gruppeterapi (rusmestring og psykoedukasjon)
 • Fysisk trening og ulike aktiviteter
 • Oppfølging fra lege
 • Familie/par/barnesamtaler
 • Ansvarsgrupper og samarbeid med andre instanser
 • Introduksjon og deltakelse i brukerorganisasjoners ettervern

Våre mål er

 • Å stimulere til økt grad av mestring, åpenhet og livsglede
 • Å bevisstgjøre avhengighetens funksjon
 • Å ha fokus på avhengighet i et familie- og generasjonsperspektiv
 • Å skape en sosial og relasjonell treningsarena

Avrusning

Avrusning vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på avdeling Borgestad.

Om Enhet for gravide

Gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF har Borgestadklinikken ansvar for innleggelse av denne gruppe pasienter fra de fem fylkene i vår region. Helseforetaket har avtale om 4 plasser. Vi også kan ta imot pasienter fra andre fylker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search