Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad/Enhet for familier

Enhet for familier

bidle av babay som holder pappas hand

Vår målgruppe

Pasientene er gravide kvinner og småbarnsforeldre med alvorlige rusproblemer. Vi er en stor avdeling med opp mot 24 små og store pasienter. Her er 13 leiligheter og fellesareal med kjøkken, stuer, stellerom m.m.

Behandlingen

  • Rusbehandling
  • Samspill og tilknytning til barnet
  • Sosiale ferdigheter
  • Struktur og støtte i hverdagen

Det er en tøff oppgave å både være gravid/forelder og ha rusproblemer. Rus og foreldreskap hører ikke sammen og vår målsetting er å hjelpe pasienten til både å kunne ta vare på barnet og bli rusfri.

Behandlingen foregår i grupper, individuelt, i parsamtaler for de det er aktuelt for, i temamøter og i miljøterapi. Vi samarbeider med pårørende og andre hjelpeinstanser, som rustjenesten og barnevernet.

Tverrfaglig personalet

Enheten har et tverrfaglig team:

  • Behandlere ( psykologer og terapeuter)
  • Samhandlingskonsulent
  • Lege
  • Miljøterapeuter
  • Jordmor
  • Fysioterapeut, helsestasjon og prest er knyttet til avdelingen

Om avdelingen

Avdelingen består av 11 små leiligheter og 2 utflytningsleiligheter. Alle leilighetene har egne bad. Det er hyggelige fellesareal med kjøkken, stue, vaskerom og stellerom. Ute har vi hyggelig skjermet hage og veranda. Klinikken ligger nært til skog og mark med gode turmuligheter. Det er gode bussforbindelser til Porsgrunn og Skien.

Vi legger vekt på fysisk aktivitet og det tilbys mor/barn trening, yoga, styrke/kondisjonstrening, trilleturer og mye mer!

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:

Inntakskontoret: 35 90 47 80