fbpx

Rapporter

Gravide innlagt på Borgestadklinikken
etter HOT § 10-3 i perioden 2011-2014 - sammenlignet med funnene fra 1996-2010
Gravide innlagt på Borgestadklinikken
etter LOST § 6-2a i perioden 2009-2010