Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad/Enhet for rus og psykisk lidelse

Enhet for rus og psykisk lidelse

Enhet for rus og psykisk lidelse, ROP TSB – gir et langtidsbehandlingstilbud  for pasienter med alvorlige rusproblemer og lettere psykisk lidelse.

Sentrale elementer i behandlingsopplegget

Det er mange årsaker til at mennesker utvikler avhengighet til rusmidler. Det er derfor viktig med ulike metoder i arbeidet med endringsprosessen til den enkelte.

Vi er del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er opptatt av å ivareta det medisinske, sosialfaglige og psykologfaglige perspektivet i behandlingen:

  • Utredning etter behov
  • Utprøving og tilpasning av medisiner
  • Behandling individuelt og i rusmestringsgruppe
  • Brukerstyrt gruppe
  • Fokus på struktur i hverdagen og ferdighetstrening
  • Avhold som metode under behandlingsoppholdet
  • Fysisk trening som behandlingsmetode
  • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat

Tverrfaglig personalgruppe

Vi som jobber i ROP-TSB enheten er sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, treningsterapeuter, erfaringskonsulent, leger og psykologer.

Behandling i et familie- og generasjonsperspektiv

Vi er opptatt av å kartlegge familiesituasjonen rundt pasienten. Vi kartlegger hvordan eventuelle barn er ivaretatt og hjelper til med informasjon, råd og veiledning. Med jevne mellomrom vil pårørende ( familie eller venner) være et tema i behandlingen. Hvis pasienten tillater det blir pårørende invitert til avdelingen og får egen undervisning. Vi oppfordrer til å involvere pårørende i behandlingen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt seksjonsleder Lars Fredriksen, tel: 979 52 700

Her kan du lese mer om hverdagen i enheten legges opp: Velkommen til behandling ved enhet for rus og psykisk lidelse 2018