fbpx

Ukeplan

Her er en oversikt som et eksempel på hvordan dagene kan være lagt opp hos oss.

Mandag
08 30 Frokost
08 45 Medisintid
09 15 Felles morgenmøte
10 00 Trening gruppe 1
12 30 Lunsj
13 00 Trening gruppe 2
15 30 Middag
17 00 Brukerstyrt gruppe
Tirsdag
08 30 Frokost
08 45 Medisintid
09 15 Felles morgemøte
10 00 Tilbud om lege
12 30 Lunsj
15 30 Middag
17 30 Aktivitet
19 30 Kveldsmat
Onsdag
08 30 Frokost
08 45 Medisintid
09 15 Morgenmøte
10 00 Trening gruppe 1
12 30 Lunsj
13 00 Trening gruppe 2
15 30 Middag
17 00 tilbud om Volleyball
Torsdag
08 30 Frokost
08 45 Medisintid
09 15 Morgemøte
10 00 Rusmestringsgruppe
12 30 Lunsj
13 00 Rusmestringsgruppe
15 30 Middag
17 30 Tilbud om aktivitet
Fredag
08 30 Frokost
08 45 Medisintid
09 15 Morgenmøte
10 00 Tilbud om tur
12 30 Lunsj
15 30 Middag