fbpx
Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad/Laboratoriet

Laboratoriet

Borgestadklinikken har et eget laboratorium. Vi utfører analyser i prøver fra pasientene våre og fra tilsendte prøver.

Alle prøver som kommer hit må rekvireres fra lege. Utgiftene til analysering dekkes da av Helfo. Dette gjelder prøver fra personer som ikke er innlagt i institusjon.

Rusmiddelscreening blir utført i urin. Prøvene som analyseres her er tatt i medisinsk sammenheng, ved behandling og diagnostikk. Svarene er ikke rettslig gyldige, og følger retningslinjer IS 3/2002.

Hvilke stoffer tester vi på?

Urinprøvene kan testes på amfetamin, benzodiazepiner, opiater, cannabis, kokain, methadon, alkohol og buprenorphin.

I tillegg kan det utføres bekreftelsesanalyse på benzodiazepiner. Her skilles det mellom de forskjellige benzodiazepinene. Noe som kan være aktuelt dersom en pasient får foreskrevet et benzodiazepin og det er mistanke om inntak av andre i tillegg.

Vi utfører CDT( karbohydratfattig tranferrin) i serum. CDT stiger ved høyt alkoholinntak over tid. Analysen kan gi verdifull informasjon ved mistanke om høyt alkoholforbruk og ved oppfølging av pasienter med et alkoholproblem.

Holdbarhet og postgang

Urinprøver er maksimalt holdbare i 1 uke forutsatt oppbevart i kjøleskap. Vær obs på postgang, og unngå å sende prøver i posten rett før helg/helligdager.

Mer informasjon og prøvemateriell: kontakt laboratoriet på tlf: 35 50 91 90 ( kl 0745-1515)

Borgestadklinikken laboratoriet