fbpx
Borgestadklinikken har et eget laboratorium. Vi analyserer prøver fra polikliniske pasienter og fra pasienter i døgnbehandling på klinikken.

Polikliniske prøver til laboratoriet må rekvireres fra lege. Utgiftene til analysering dekkes da av Helfo. Prøver fra personer innlagt i institusjon, betales av institusjonen.Vi sender prøvesvar elektronisk eller pr post til rekvirent. Samarbeidspartnere som er oppgitt på rekvisisjonen får kopi av svaret.

Rusmiddelscreening blir utført i urin. Prøvene som analyseres her er tatt i medisinsk sammenheng, ved behandling og diagnostikk.  Prøvesvarene er ikke rettslig gyldige, jfr retningslinjer som gjelder ikke sanksjonære prøver: Helsedirektoratet  IS 2231. 

Urin analyserepertoar

Rusmiddelscreening: Amfetamin/ecstasy, benzodiazepiner, opiater, oksykodon, cannabis (THC), kokain, methadon, buprenorphin, EDDP( Metadon metabolitt), alkohol, EtG ( etylglukuronid), pH og urinkreatinin.

Ved behov for analyse av andre rusmidler kan dette spesifiseres på rekvisisjonen og vi videresender prøver til laboratorier vi samarbeider med.

Spesifikk analyse på benzodiazepiner: I tillegg kan det utføres spesifikk analyse på benzodiazepiner. Analysen skiller mellom de ulike benzodiazepinene. Dette kan være aktuelt i tilfeller der rekvirent ønsker å vite hvilke benzodiazepin som er inntatt, eller hvis man ønsker å avklare om pasienten bruker andre benzodiazepiner enn det som er foreskrevet legalt.

Serum analyse

Laboratoriet utfører CDT( karbohydratfattig tranferrin) i serum. CDT stiger ved høyt alkoholinntak over tid. Analysen kan gi verdifull informasjon ved mistanke om høyt alkoholforbruk og ved oppfølging av pasienter med et alkoholproblem.

Prøvemateriell, holdbarhet og postgang

Prøvemateriell og rekvisisjon fås ved tlf-henvendelse til laboratoriet, eller ved å skrive en beskjed som legges i konvolutt sammen med prøveforsendelsen. Urinprøver er maksimalt holdbare i 1 uke forutsatt oppbevart i kjøleskap. Vær obs på postgang, og unngå å sende prøver i posten rett før helg/helligdager.

Ved spørsmål kontakt laboratoriet på tlf: 35 50 91 90 ( kl 0800-1500).

Start typing and press Enter to search