fbpx
Borgestadklinikken har et eget laboratorium. Vi analyserer prøver fra polikliniske pasienter og fra pasienter i døgnbehandling på klinikken.

Polikliniske prøver til laboratoriet må rekvireres fra lege. Utgiftene til analysering dekkes da av Helfo. Prøver fra personer innlagt i institusjon, betales av institusjonen.Vi sender prøvesvar elektronisk eller pr post til rekvirent. Samarbeidspartnere som er oppgitt på rekvisisjonen får kopi av svaret.

Rusmiddelscreening blir utført i urin. Prøvene som analyseres her er tatt i medisinsk sammenheng, ved behandling og diagnostikk.  Prøvesvarene er ikke rettslig gyldige, jfr retningslinjer som gjelder ikke sanksjonære prøver: Helsedirektoratet  IS 2231. 

Urin analyserepertoar

Rusmiddelscreening: Amfetamin/ecstasy, benzodiazepiner, opiater, oksykodon, cannabis (THC), kokain, methadon, buprenorphin, EDDP( Metadon metabolitt), alkohol, EtG ( etylglukuronid), pH og urinkreatinin.

Ved behov for analyse av andre rusmidler kan dette spesifiseres på rekvisisjonen og vi videresender prøver til laboratorier vi samarbeider med.

Prøvemateriell, holdbarhet og postgang

Prøvemateriell og rekvisisjon fås ved tlf-henvendelse til laboratoriet, eller ved å skrive en beskjed som legges i konvolutt sammen med prøveforsendelsen. Urinprøver er maksimalt holdbare i 1 uke forutsatt oppbevart i kjøleskap. Vær obs på postgang, og unngå å sende prøver i posten rett før helg/helligdager.

Ved spørsmål kontakt laboratoriet på tlf: 35 50 91 90 ( kl 0800-1500).

Start typing and press Enter to search