fbpx

Hvem kan få hjelp hos oss?
Seksjon for behandling, Borgestad er et behandlingstilbud for kvinner og menn over 18 år som har rusmiddelproblemer. Behandlingstiden er inntil 6 måneder, med hovedvekt på kortere forløp inntil 3 måneder.

Det er 6 plasser her, og mulighet for brukerstyrt plass etter behandling.

Behandlingen består blant annet av

 • Kartlegging/utredning
 • Miljøterapi
 • Samtaler med egen behandler
 • Gruppeterapi (rusmestring og psykoedukasjon)
 • Fysisk trening og ulike aktiviteter
 • Oppfølging fra lege
 • Familie/par/barnesamtaler
 • Ansvarsgrupper og samarbeid med andre instanser
 • Introduksjon og deltakelse i brukerorganisasjoners ettervern

Våre mål er

 • Å stimulere til økt grad av mestring, åpenhet og livsglede
 • Å bevisstgjøre avhengighetens funksjon
 • Å ha fokus på avhengighet i et familie- og generasjonsperspektiv
 • Å skape en sosial og relasjonell treningsarena

Avrusning

Avrusning vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på avdeling Borgestad.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search