fbpx

Hvem kan få hjelp hos oss?
Seksjon for behandling, Borgestad tilbyr kortidsbehandling til voksne kvinner og menn med rusproblemer. Behandlingstiden er for de fleste pasienter 3-4 måneder.

Det er 6 plasser her, og mulighet for brukerstyrt plass etter behandling.

Behandlingen består blant annet av

 • Kartlegging/utredning
 • Miljøterapi
 • Samtaler med egen behandler
 • Gruppeterapi
 • Fysisk trening og ulike aktiviteter
 • Oppfølging fra lege
 • Familie/par/barnesamtaler
 • Ansvarsgrupper og samarbeid med andre instanser
 • Introduksjon og deltakelse i brukerorganisasjoners ettervern

Mål for behandlingen er :

 • Å stimulere til økt grad av mestring, åpenhet og livsglede
 • Å bevisstgjøre avhengighetens funksjon
 • Å ha fokus på rusavhengighet i et familie- og generasjonsperspektiv
 • Å skape en sosial og relasjonell treningsarena

Avrusning

Avrusning vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på avdeling Borgestad.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search