fbpx

Foreldrene på familieenheten blir nærmere kjent med Trygghetssirkelen, eller Circle of Security (COS) som den egentlig heter. Dette er en modell for å analysere og tolke barns atferd, følelser og behov, og vi bruker den når vi veileder foreldrene.

Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til foreldrene sine. Trygghetssirkelen er tema både i grupper og i miljøterapi.

Vi bruker Foreldreprogrammet COS Parenting overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger. Hensikten er å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer for å komme barns tilknytningsbehov i møte.

Vi jobber også målrettet med hver enkelt. Foreldrene vår støtte når de reflekterer over samspill med eget barn, basert på video-opptak. Målet er at foreldrene etablerer seg som en trygg base overfor barna sine, lærer om betydningen av tilknytning, utvikler evne til å forstå barnets signaler, og styrker den følelsesmessige involveringen med barnet.

Start typing and press Enter to search