fbpx

 

Vi har tre kategorier pasienter som får tilbud ved to ulike «baser» eller behandlingsposter.

  • Noen av kvinnene er innlagt mot eget samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 10-3.
  • På samme post kan vi også ta imot kvinner innlagt etter et § 10-4 vedtak ( såkalt frivillig tvang).
  • Enheten har også en post for frivillig innlagte og for kvinner/par i barsel.

Målsetting

  • Å skjerme det ufødte barnet mot rus
  • Å støtte og veilede den gravide kvinnen
  • Å motivere til behandling for rusproblematikken

Vi legger vekt på samarbeid med kommunen/barneverntjenesten under oppholdet hos oss. Sykehuset Telemark er samarbeidspartner om fødsel og barseltid.
Miljøpersonalet består av blant andre sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere. Pasientene har egne behandlere som har et koordineringsansvar for kvinnen under oppholdet. Den gravide får tett oppfølging av jordmor og lege.

Behandlingen

Vi ønsker å møte kvinnene på en måte som kan gi trygghet og mot til å møte de store utfordringene hun står overfor:

  • Forholdet til fosteret. Mødringsprosess, ansvar og tilknytning
  • Forholdet til seg selv. Tro på endring og muligheter. Verdighet og håp.
  • Forholdet til behandlere og institusjon. Bygge tillit og allianser for en bærende terapeutisk relasjon

Om Enhet for gravide

Gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF har Borgestadklinikken ansvar for innleggelse av denne gruppe pasienter fra de fem fylkene i vår region. Helseforetaket har avtale om 4 plasser. Vi også kan ta imot pasienter fra andre fylker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search