fbpx

De gravide rusavhengige som kommer til Borgestadklinikken er tre kategorier pasienter som får tilbud ved to ulike «baser» eller behandlingsposter.

  • Noen av de gravide rusavhengige er innlagt mot eget samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 10-3.
  • Vi tar også imot kvinner innlagt etter et § 10-4 vedtak ( såkalt frivillig tvang).
  • De fleste kvinnene er frivillig innlagte og vi har tilbud om opphold for kvinner/par i barsel.

Målsetting

  • Å skjerme det ufødte barnet mot rus
  • Å støtte og veilede den gravide kvinnen
  • Å motivere til behandling for rusproblematikken

Vi legger vekt på samarbeid med kommunen/barneverntjenesten under oppholdet hos oss. Sykehuset Telemark er samarbeidspartner om fødsel og barseltid.
Miljøpersonalet består av blant andre sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere. Den gravide rusavhengige har egen behandlere som har et koordineringsansvar for kvinnen under oppholdet. Pasientene får tett oppfølging av jordmor og lege.

Dette forteller jordmor om sin jobb med gravide rusavhengige på klinikken.

Behandlingen

Vi ønsker å møte kvinnene på en måte som kan gi trygghet og mot til å møte de store utfordringene hun står overfor:

  • Forholdet til fosteret. Mødringsprosess, ansvar og tilknytning
  • Forholdet til seg selv. Tro på endring og muligheter. Verdighet og håp.
  • Forholdet til behandlere og institusjon. Bygge tillit og allianser for en bærende terapeutisk relasjon

Om Seksjon for gravide

Gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF har Borgestadklinikken ansvar for innleggelse av gravide rusavhengige fra de fem fylkene i vår region. Helseforetaket har avtale om 4 plasser. Vi også kan ta imot pasienter fra andre fylker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Her finner du oversikt over Borgestadklinikkens forløpskoordinatorer som kan  bistå deg.

Start typing and press Enter to search