fbpx

Seksjon for rus og psykisk lidelse, ROP-TSB gir et langtidsbehandlingstilbud for pasienter med alvorlige rusproblemer og mindre alvorlige psykiske lidelser.

Sentrale elementer i behandlingsopplegget

Det er mange årsaker til at mennesker utvikler avhengighet til rusmidler. Det er derfor viktig med ulike metoder i arbeidet med endringsprosessen til den enkelte pasient.

  • Utredning etter behov
  • Utprøving og tilpasning av medisiner
  • Behandling individuelt og i rusmestringsgruppe
  • Brukerstyrt gruppe
  • Fokus på struktur i hverdagen og ferdighetstrening
  • Avhold som metode under behandlingsoppholdet
  • Fysisk trening som behandlingsmetode
  • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat

Vi er del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er opptatt av å ivareta det medisinske, sosialfaglige og psykologfaglige perspektivet i behandlingen.

Tverrfaglig personalgruppe

Vi som jobber her er sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, treningsterapeuter, erfaringskonsulent, leger og psykologer.

Avrusning

Avrusning er en del av behandlingen og vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på Borgestad.

Behandling i et familie- og generasjonsperspektiv

Vi er opptatt av å kartlegge familiesituasjonen rundt pasienten. Vi kartlegger hvordan eventuelle barn er ivaretatt og hjelper til med informasjon, råd og veiledning. Med jevne mellomrom vil pårørende ( familie eller venner) være et tema i behandlingen. Hvis pasienten tillater det blir pårørende invitert til avdelingen og får egen undervisning. Vi oppfordrer til å involvere pårørende i behandlingen.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search