Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad/Utredningsenhet

Utredningsenhet

Hvem passer tilbudet for

Personer over 18 år med rus/medikamentavhengighet som har behov for utredning og kartlegging, samt motivasjon og avklaring før videre tiltak og behandling.

Innhold i behandlingen

  • Utredning/kartlegging
  • Individuelle samtaler
  • Medisinsk oppfølging
  • Undervisning og gruppemøter
  • Familie-barnesamtaler
  • Fysisk trening og aktiviteter

Tverrfaglig bemanning

Utredning og testing blir gjort av psykiater og psykologspesialist. Miljøpersonalet, som er sykepleiere og vernepleiere, gjennomfører også tester og kartlegginger og følger opp pasientene i det daglige. Det er også lege og behandler knyttet til enheten.

Vår samhandlingskonsulent koordinerer samarbeidet med kommunen og tilrettelegger for videre behandling etter avsluttet opphold hos oss.

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:
Inntakskontoret: 35 90 47 80