Her er du:Forsiden/Avdeling Bragernes/Avrusningsenhet

Avrusningsenhet

Hvem er vi?

Vi holder til sentralt i Drammen, med Bragernesåsen og Elveparken like ved.

Vi har 10 sengeplasser- fordelt på separat kvinne- og mannspost. Vårt tilbud er for personer med alkohol/ og eller medikamentavhengighet. Pasientene er vanligvis her i 1-4 uker.

Vi har en tverrfaglig personalgruppe som består av sykepleiere, miljøarbeidere og psykiater/lege. Vi har også knyttet til oss samhandlingskonsulent

Hva innebærer det å være til avrusning?

Vi som jobber her har som hovedoppgave å gjennomføre en trygg avrusning for pasientene.

Trygge rammer og gode rutiner er viktig, slik at pasientene tar det med ro, spiser godt, sover om natten og er i tilpasset aktivitet om dagen. Det hjelper kroppen til å stabilisere seg. Refleksjon rundt rusbruken og støtte, motivasjon til videre behandling og oppfølging etter utskrivning er sentralt.

Vi utarbeider en miljøterapeutisk tiltaksplan og det jobbes med å tilrettelegge for tiden etter utskrivelse. Noen fortsetter behandling hos oss, andre blir henvist til andre hjelpeinstanser. Det kan også være aktuelt med ulike kommunale tilbud.

Henvisning

Lege, NAV og annen spesialisthelsetjeneste henviser til oss. Vi ønsker en god beskrivelse av pasienten. Behandlingen er gratis.

Les mer om henvisningsrutiner og mal for henvisning.

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:

Inntakskontoret: 35 90 47 80