Her er du:Forsiden/Avdeling Bragernes/Behandlingsenhet

Behandlingsenhet

Hvem kan få hjelp hos oss?

Vi gir tilbud til voksne kvinner og menn over 18 år som er avhengig av alkohol og/eller vanedannende medikamenter. Behandlingstiden er 14 uker. Ønsker du plass må det sendes en henvisning via lege, psykolog, NAV eller annen spesialisthelsetjeneste.

Behandlingen inneholder

  • Gruppeterapi
  • Individuelle samtaler
  • Oppfølging fra lege
  • Oppfølging fra samhandlingskonsulent
  • Miljøterapi
  • Familie/par/barnesamtaler
  • Fysisk trening og aktivitet i eget treningsstudio

Vi legger vekt på samarbeid med NAV, fastlege og andre gjennom ansvarsgruppemøter m.m. Det blir lagt vekt på å tilpasse tilbudet vi har til den enkelte pasient. Vi har et dagsprogram i ukedagene og det legges opp til permisjoner i helgene når det er forsvarlig.

Pårørende

Vi tilbyr samtaler med samlivspartnere, nære pårørende og andre i ditt nettverk om du ønsker det. Vi har også opptatt av å ivareta barn dersom du har foreldreansvar, og har egne barneansvarlige.

Fysisk trening

Vi har treningsveileder ansatt og trening er en del av behandlingen. Vi tilpasser treningen til din form og helse. Vi legger så stor vekt på dette fordi forskning viser at kombinasjonen trening og terapi øker mulighetene for å lykkes med endringen for å nå mål om rusfrihet og bedre psykisk helse.

Treningen består av blant annet av spinning, sirkeltrening og styrke.

Ved behov kan pasientene også få individuell kostholdsveiledning og en kostholdsplan.

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:
Inntakskontoret: 35 90 47 80