Her er du:Forsiden/Avdeling Bragernes/Poliklinikk

Poliklinikk

Hvem kan få behandling i poliklinikken?

Personer som er avhengig av alkohol og/eller vanedannende medikamenter, spilleavhengige og pårørende som trenger hjelp for egen del.

Hva innebærer behandlingen

Du møter jevnlig en behandler i poliklinikken for samtaler. Vi har også tilbud om gruppesamtaler. Noen får en behandling hvor både individuelle – og gruppesamtaler inngår.
Det å mestre avhengighetsproblemet står sentralt og det blir viktig at behandler sammen med deg kommer fram til dine mål for behandlingsforløpet.

For noen er polikliniske samtaler ett ledd i forberedelse til innleggelse for mer intensiv behandling. Det kan også være en del av oppfølgingen etter avsluttet døgnbehandling.

I poliklinikken er det ansatt psykologer, sosionomer, sykepleiere, lege og vi har egen treningsinstruktør slik at du møter et tverrfaglig team som vil bistå deg.

Fysisk trening er en del av behandlingen hos oss. Den tilpasses deg, din form og helsesituasjon.

Rus rammer familie og nettverk

Et rusproblem rammer både den som er avhengig og de som står personen nær. Vi har derfor egne behandlingstilbud for pårørende. Er du pasient hos oss og har barn, vil også det være fokus på barns situasjon i familier med rusproblemer. Vi samarbeider med deg om samtaler med barna. Det gjelder også for samtaler med samlivspartner og/eller andre nære pårørende.

Tverrfaglig team

De som jobber her har ulik fagbakgrunn. Du vil møte et team med overlege/psykiater, psykolog, sosionom, sykepleier med videreutdanning som ledd i behandlingen din.

Henvisning

Hvis du ønsker behandlingsplass hos oss må det sendes en henvisning. Det er lege, psykolog, rustjeneste eller annen spesialisthelsetjeneste som henviser.

Les mer om henvisningsrutiner og mal for henvisning

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:
Inntakskontoret: 35 90 47 80