fbpx

Vi anbefaler pasientene våre å knytte seg opp mot en brukerorganisasjon/selvhjelpsgruppe mens de er i behandling.
Det øker mulighetene for å lykkes med rusfrihet! Her er kontaktinformasjon til noen aktuelle i vår region. ( Se helsenorge.no for komplett oversikt)

A-larm Norge ( har grupper i Telemark, Agder og Rogaland)

Nett: a-larm.no
Telefon: 38 07 97 60
E-post: post@a-larm.no

A-larm Telemark

Bøleveien 2, Skien
Telefon: 47 48 37 92
E-post: idar@a-larm.no

Anonyme Alkoholikere(AA)( har grupper flere steder i regionen)

Anonyme Narkomane (NA) (har grupper flere steder i regionen)

Nett: nanorge.no
Telefon: 90 52 93 59( kl 17-19)
E-post: telefon@nanorge.no

Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)

Nett: motstoff.no
Telefon: 23 08 05 50
E-post: post@motstoff.no

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Nett: barweb.no
Telefon: 47 97 75 65
E-post:post@barweb.no

RIO Norge

Nett: rio.no
Telefon: 916 42 030 (Heidi Hansen, kontakt sør-øst Norge)
E-post: heidi.hansen@rio.no

ProLar

Nett: prolar.no
Telefon: 413 07 039
E-post: Ronny Bjørnstad

Anonyme Gamblere

Nett: ganorge.no
Telefon: 958 10 934
E-post: ganorge@gmail.com

R.O.T.

Nett: www.rot-no.net
Telefon: 908 01 054
E-post: rotporsgrunn@gmail.com

Start typing and press Enter to search