fbpx
Her er du:Forsiden/Brukerrådet

Brukerrådet

Brukerrådet ved Blå Kors Borgestadklinikken skal være en samarbeidsarena mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner og oss.

Brukerrådets mandat

  • Å være en rådgivende instans for direktør og fagansvarlige i saker som angår tilbudet til pasientene
  • Å arbeide for gode å likeverdige TSB tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Å bidra til god medvirkning for pasienter og deres pårørende
  • Å være et forum for tilbakemeldinger fra ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner
  • Det heter videre at klinikken er ansvarlig for å løfte inn saker som er av interesse for brukerrådet, men hvert enkelt medlem kan bringe inn saker på vegne av den organisasjon han/hun representerer
  • Brukerrådet skal høres i saker som omhandler drift, økonomi og andre forhold som direkte eller indirekte vil påvirke pasientenes behandling.