fbpx
Her er du:Forsiden/Brukerrådet

Brukerrådet

Brukerrådet ved Blå Kors Borgestadklinikken skal være en samarbeidsarena mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner og oss.

Mandat

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at bruker og pårørende blir hørt gjennom økt medvirkning.

Brukerrådets rolle er å være;

 • Rådgivende organ for Direktør og fagansvarlige i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende
 • Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende
 • Et samarbeidsforum mellom Blå kors Borgestadklinikken og relevante brukerorganisasjoner
 • Brukerrådet skal høres i saker som omhandler drift, økonomi og andre forhold som direkte eller indirekte vil påvirke pasientenes behandling.

Brukerrådets formål er å;

 • Arbeide for gode og likeverdige TSB- tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/ diagnose og funksjonshemming.
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter og pårørende
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene
 • Bidra til god samhandling mellom tjenesteyter

Brukerrådets oppgaver er å;

 • Fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • Sikre brukernes og pårørendes medvirkning på system- og tjenestenivå
 • Bidra med innspill og råd som kan bidra til å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser

Blå Kors Borgestadklinikken, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saket til brukerrådet.

Administrasjonen ved Blå Kors Borgestadklinikken sørger for møteplanlegging, innkalling og referat.

Møter ledes av brukerutvalgets leder