fbpx
Brukerrådet ved Blå Kors Borgestadklinikken skal være en samarbeidsarena mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner og oss.

Mandat

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at bruker og pårørende blir hørt gjennom økt medvirkning.

Brukerrådets rolle er å være;

 • Rådgivende organ for Direktør og fagansvarlige i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende
 • Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende
 • Et samarbeidsforum mellom Blå kors Borgestadklinikken og relevante brukerorganisasjoner
 • Brukerrådet skal høres i saker som omhandler drift, økonomi og andre forhold som direkte eller indirekte vil påvirke pasientenes behandling.

Brukerrådets formål er å;

 • Arbeide for gode og likeverdige TSB- tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/ diagnose og funksjonshemming.
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter og pårørende
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene
 • Bidra til god samhandling mellom tjenesteyter

Brukerrådets oppgaver er å;

 • Fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • Sikre brukernes og pårørendes medvirkning på system- og tjenestenivå
 • Bidra med innspill og råd som kan bidra til å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser

Blå Kors Borgestadklinikken, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saket til brukerrådet.

Administrasjonen ved Blå Kors Borgestadklinikken sørger for møteplanlegging, innkalling og referat.

Møter ledes av brukerutvalgets leder

Kontaktinformasjon

Start typing and press Enter to search