fbpx

Pasienten trenger en henvisning fra lege, psykolog, kommunal rus/sosialtjeneste, barnevern, eller annen spesialisthelsetjeneste for å få plass hos oss. Vi tilbyr også avrusning i forbindelse med døgnbehandlingen. Blå Kors Borgestadklinikken er vurderingsinstans. All behandling er gratis for pasientene, med unntak av ordinære egenandelstakster i poliklinikken. Det er ingen kommunale egenandeler for noen av tilbudene.

Henvisninger for behandling på Borgestadklinikken sendes til

Blå Kors Borgestadklinikken
Postboks 1 Sentrum
3701 Skien

 • Bruk elektronisk henvisning om du har mulighet for det. Henviser finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret.

Har du spørsmål ang henvisningen?

Kontakt inntakskontoret på telefon 35 90 47 80.
Telefontid: mandag – fredag: 10.00-11.30 / 12.30-14.00.

For spørsmål/dialog om pakkeforløp,
kontakt: Forløpskoordinator Wenche Trovatn Ellefsen på telefon 971 63 454

Hva skal henvisningen inneholde

Her er mal for henvisning som lastes ned og fylles ut- eller følg denne beskrivelsen:

 • Personopplysninger: Navn, personnr, adresse, telefon
 • Diagnose
 • Tydelig beskrivelse av problemet:
  • Rusmiddelavhengighet: Aktuell situasjon, hvilke rusmidler brukes, omfang og varighet, måten det inntas på.
  • Spillavhengighet: Aktuell situasjon, type spill, omfang og varighet.
 • Pårørende: Aktuell situasjon, familiesituasjon, omfang og varighet av belastninger
 • Beskrivelse av fysisk og psykisk helse
 • Opplysninger om medisinering
 • Resultater av relevante undersøkelser og utredninger
 • Vurderinger av om førerkortforskriftens helsekrav anses som oppfylt
 • Familie, nettverk og sosiale forhold som bolig, arbeid/skole
 • Barn, alder og deres omsorgssituasjon
 • Aktuelle samarbeidspartnere
 • Tidligere behandlingserfaring
 • Forslag til ønske om type behandlingstiltak
 • Beskrivelse og vurdering av pasientens motivasjon for behandling
Videre behandling av henvisningen

Den vurderes innen 10 dager fra mottaksdato.
Ved behov for ytterligere opplysninger tar vi kontakt med pasient pr telefon eller kaller inn til en samtale.

Beslutningen fra vurderingsteamet inneholder
 • Om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp eller om henvisningen avslås
 • Innen hvilken frist helsehjelpen gis
 • På hvilket nivå hjelpen skal gis ( Døgn/Poliklinikk)

Pasient og henviser får skriftlig tilbakemelding om vurderingsteamets beslutning.

Start typing and press Enter to search