Her er du:Forsiden/Henvisning

Henvisning

Blå Kors Borgestadklinikken er vurderingsinstans for henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling. Lege, psykolog, kommunal rus/sosialtjeneste og spesialisthelsetjeneste henviser til oss. Pasienten kan henvises til et helhetlig forløp hos oss, inkludert avrusning i forbindelse med døgnbehandling.

Henvisninger for behandling på Borgestadklinikken sendes til

Blå Kors Borgestadklinikken
Postboks 1 Sentrum
3701 Skien

 • Bruk elektronisk henvisning om du har mulighet for det. Henviser finner adressen for elektronisk  henvisning i adresseregisteret.

Har du spørsmål ang henvisningen?

Kontakt inntakskontoret på telefon 35 90 47 80.
Telefontid: mandag – fredag: 10.00-11.30 / 12.30-14.00.

Her er mal for henvisning som lastes ned og fylles ut- eller følg denne beskrivelsen:

 • Personopplysninger: Navn, personnr, adresse, telefon
 • Diagnose
 • Tydelig beskrivelse av problemet:
  • Rusmiddelavhengighet: Aktuell situasjon, hvilke rusmidler brukes, omfang og varighet, måten det inntas på.
  • Spillavhengighet: Aktuell situasjon, type spill, omfang og varighet.
 • Pårørende: Aktuell situasjon, familiesituasjon, omfang og varighet av belastninger
 • Beskrivelse av fysisk og psykisk helse
 • Opplysninger om medisinering
 • Resultater av relevante undersøkelser og utredninger
 • Vurderinger av om førerkortforskriftens helsekrav anses som oppfylt
 • Familie, nettverk og sosiale forhold som bolig, arbeid/skole
 • Barn, alder og deres omsorgssituasjon
 • Aktuelle samarbeidspartnere
 • Tidligere behandlingserfaring
 • Forslag til ønske om type tiltak og vurdering av pasientens motivasjon for dette

Den vurderes innen 10 dager fra mottaksdato.
Ved behov for ytterligere opplysninger tar vi kontakt med pasient pr telefon eller kaller inn til en samtale.

 • Om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp eller om henvisningen avslås
 • Innen hvilken frist helsehjelpen gis
 • På hvilket nivå hjelpen skal gis ( Døgn/Poliklinikk)

Pasient og henviser får skriftlig tilbakemelding om vurderingsteamets beslutning.